Bedrijf

Kroes en Partners

Kroes en Partners

Een goede naam in de regio met veel vaste relaties & klanten.

Kroes en Partners
Prins Bernhardlaan 4
2405 VZ Alphen aan den Rijn

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs 

Huis kopen
Doordat u zich de trotse eigenaar van een nieuwe woning mag noemen, komen er veel beslissingen op u af. Onze notarissen en adviseurs begeleiden u graag bij de aankoop. Zo kunnen wij voor uw woning de voorlopige koopovereenkomst opstellen, waarin de afspraken tussen koper en verkoper worden vastgelegd, bijvoorbeeld over kosten en tarieven. De koop is echter pas definitief na ondertekening van de leveringsakte en, in de meeste gevallen, de hypotheekakte. Nu schuilt er achter deze notariële aktes een wereld van kosten, tarieven, keuzes en besluiten. Als notaris treden wij daarin op als uw gids, zodat u veilig thuiskomt, letterlijk en figuurlijk. 

Hypotheek
U kent ze toch ook? Mensen die ooit een hypotheek hebben afgesloten, maar niet meer kunnen vertellen op welke voorwaarden zij dat hebben gedaan? Bij Kroes en Partners leggen wij de financiële consequenties aan u uit voordat wij de hypotheekakte passeren. Desgewenst regelen wij ook de verdere aankoop van het huis. Wanneer u geld leent bij een bank, verlangt de geldverstrekker doorgaans een hypotheek van u. Daarmee geeft u het huis in onderpand en krijgt de geldverstrekker de zekerheid dat u het geleende bedrag ooit weer terugbetaalt. In de hypotheekakte regelt u de afspraken met de geldverstrekker. Het is wettelijk verplicht dat de notaris deze hypotheekakte passeert. 

Samenwonen
Wanneer twee mensen gaan samenwonen, is dat bovenal een romantische beslissing. Toch is het belangrijk om ook de zakelijke kant van die stap goed te regelen met een notarieel samenlevingscontract. Anders dan bij een huwelijk, gebeurt dat namelijk niet automatisch. In een samenlevingscontract leggen beide partners de wederzijdse afspraken vast. Vaak gebeurt dit in combinatie met het opstellen van een testament, zodat ook de erfrechtelijke consequenties zijn afgedekt. En mocht het ooit zover komen dat de liefde toch niet standhoudt, dan hoeft er geen enkel misverstand te ontstaan over de afwikkeling. Daar moet je natuurlijk niet aan denken, en gelukkig: dat hoeft ook niet als je het nu goed regelt. 

Trouwen
Het huwelijk is een feestelijke gebeurtenis, die vaak een maandenlange voorbereiding kent. Tussen de jurk en het buffet wordt de zakelijke kant vaak vergeten. Als u niets regelt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dat geldt overigens ook wanneer u een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaat. In beide gevallen deelt u niet alleen de bezittingen die u al heeft of samen opbouwt, maar ook de schulden. Dat is niet altijd de meest verstandige oplossing. Soms is het beter om de belangen uit elkaar te houden en ook om zakelijk en privé te scheiden. Goede huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden houden rekening met uw uitgangssituatie en bieden een stevig vangnet voor de toekomst. 

Testament
De meeste mensen denken liever niet na over de dood. Wie dan leeft, dan zorgt. Toch is de gedachte onverdraaglijk dat u uw nabestaanden zou opzadelen met allerlei zorgen. Het opstellen van een testament kan dat voorkomen. Laat u adviseren over wat u met de afhandeling van uw vermogen voor ogen hebt. Wilt u uw partner goed verzorgd achterlaten of krijgen uw kinderen en de familie ook hun deel? Heeft u de voogdij goed besproken en geregeld? Overweegt u misschien een schenking aan een goed doel? Wanneer mensen afscheid moeten nemen, overheerst het gemis. Testament, verklaring van erfrecht, successierechten: het zijn woorden die zich lastig laten rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft ze daarom graag een betekenis, het liefst nog voordat ze een eigen leven gaan leiden.

Schenking
Ouders doen vaak schenkingen aan hun kinderen vanuit het idee dat zij daarmee besparen op de erfbelasting. De schenking verkleint immers de erfenis en dus ook de belasting. Voor een schenking is tegenwoordig geen notariële akte meer vereist, maar de tussenkomst van Kroes en Partners geeft u wel meer zekerheid. Soms klinken er beschuldigingen van misbruik aan het adres van de begunstigde. Dit komt zelden voor als de akte is opgesteld door een notaris, omdat er dan een onafhankelijk onderzoek en een goede voorlichting aan zijn voorafgegaan. Ook een bepaling dat de begiftigde de schenking pas ontvangt na het overlijden van de schenker, houdt alleen stand als zij is opgenomen in een notariële akte. Laat u dus goed voorlichten over de eventuele haken en ogen!

Estate planning
U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na uw overlijden meteen weer uit handen te geven aan de belastingdienst. Kroes en Partners ondersteunt u daarom graag met een goede estate planning. Als estate planning expert adviseren wij u over de fiscale constructies waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk nalaat aan uw erfgenamen. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op schenkingen, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Uiteraard gaat onze begeleiding gepaard met een zorgvuldige afweging van belangen. Een goede estate planning levert u uiteindelijk meer op.

Echtscheiding
Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of na een tijd samenwonen, moeten zij ook het gezamenlijke bezit verdelen. De scheiding zelf wordt doorgaans afgehandeld door de advocaat of de mediator. De afspraken over bijvoorbeeld het huis moeten echter door een notaris worden vastgelegd. Als één van beide partners in het huis blijft wonen, wordt middels een verdelingsakte het eigendom overgedragen. Vaak maken beide partijen dan ook afspraken over de hypotheekschuld en de eventuele afgesloten verzekeringen. De notaris maakt de akte op, overlegt met de bank en de verzekeraar en regelt alles achter de schermen. Een scheiding is al verdrietig en ingrijpend genoeg. Mogen wij u daarom helpen om het netjes af te handelen? 

Nalatenschap
De afwikkeling van een nalatenschap komt altijd ongelegen. Het overlijden van een dierbare laat diepe sporen na. Zie dan maar eens wijs te worden uit de administratieve rompslomp van allerlei zaken die een direct antwoord verlangen. Banken en Verzekeraars vragen soms om een Verklaring van Erfrecht voordat zij de rekeningen van de overledene vrijgeven. Soms zijn er aanvullende volmachten nodig. Of u komt erachter dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Bij Kroes en Partners begrijpen wij heel goed dat uw hoofd niet naar al die lastige kwesties staat. Daarom adviseren wij onze cliënten om, indien mogelijk, vroegtijdig bij ons langs te komen om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Het afscheid van een dierbare is al moeilijk genoeg. 

Levenstestament
Een ‘gewoon’ testament treedt pas in werking na uw overlijden. Soms zijn er echter omstandigheden waardoor u al eerder belangrijke zaken uit handen moeten geven. Bijvoorbeeld als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om deze zelf te regelen. Is er dan iemand die dat voor u kan en mag doen, op de manier die u wenselijk acht? In een levenstestament kunt u die wensen nu alvast kenbaar maken. U legt daarin vast wie er namens u mag optreden, bijvoorbeeld voor bankzaken of de verkoop van onroerend goed. Het is ook mogelijk om een begrenzing mee te geven aan mogelijk medisch handelen of om een euthanasieverklaring op te nemen. En dat is toch een prettig idee, in een tijd waarin we weliswaar langer leven, maar geen garantie krijgen op onze gezondheid.

Nieuws

Facebookstream