Nieuws

« Vorige - Volgende »

Junis biedt stage- en werkplek voor BBL-opleiding

21 april 2017 - 09:54  •  Junis Kinderopvang  •  reacties

Junis biedt stage- en werkplek voor BBL-opleiding

Alphen aan den Rijn - Na afronding van de 3-jarige opleiding zijn de studenten breed inzetbaar in het werken met kinderen. Zij beschikken naast de basisvaardigheden, ook over specifieke vaardigheden op het gebied van observeren, signaleren, rapporteren en houding. Daarnaast zijn ook overstijgende en coördinerende vaardigheden van belang. Belangrijk hierbij is een ondersteunende, stimulerende en toezichthoudende leer- en werkomgeving.

Junis
Vanaf september 2017 biedt Junis Kinderopvang stage- en werkplekken voor studenten aan de opleiding 'Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - niveau 4'. Bij goed functioneren betaalt Junis de 3-jarige opleiding en zodra de student officieel meetelt in de bezetting (na ongeveer een half jaar) krijgen ze ook een contract aangeboden voor 12 tot 20 uur.

Het opleidingstraject heeft de vorm van een BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). Studenten aan deze opleiding volgen 850 uur scholing bij het ID College. Minimaal 200 uur hiervan vindt plaats onder begeleiding van een docent. De overige uren bestaan uit BeroepsPraktijkVorming (BPV) met opdrachten die de student uitvoert tijdens werktijd.

Het traject
Geïnteresseerde studenten lopen gedurende het eerste deel van de opleiding stage met name op de buitenschoolse opvang van Junis Kinderopvang. Deze stage bedraagt 12 tot 20 uur per week en is niet-betaald. Gedurende de opleiding bedraagt het wekelijks aantal uren: 8 uur school, 16 uur werk en 12 - 15 uur thuisstudie.

Toelatingseisen
Geïnteresseerden dienen in het bezit te zijn van een geldig vmbo-diploma (kader, gl of tl), een overgangsbewijs naar havo 4 of een mbo-diploma niveau 3 van een soortgelijke opleiding. Studenten moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze unieke kans. Zij kunnen vóór 8 mei contact opnemen met sylvia@junis.nl of frank@junis.nl. Op basis van een workshop en een gesprek wordt bepaald wie de stage- en werkplekken krijgen.

Fotograaf: Josh Walet
Junis Kinderopvang.'
Junis Kinderopvang

Verschillende vormen van professionele opvangvoorzieningen.