Nieuws

« Vorige - Volgende »

Gemeente stelt straatnamen nieuwbouwwijken vast

12 juni 2018 - 17:04  •  reacties

Gemeente stelt straatnamen nieuwbouwwijken vast

Alphen aan den Rijn - Aan de Lage Zijde zal op het huidige Aarplein een nieuwe woonwijk met een plein worden gerealiseerd. De Vest krijgt bij de reconstructie een iets andere ligging en profiel. Door de veranderde stedenbouwkundige opzet zijn enkele nieuwe straatnamen noodzakelijk.

Het Aarplein en De Vest blijven als straatnaam behouden. Het plan maakt het mogelijk een vernoemde persoon in een straatnaam die eerder uit het centrum is verdwenen, weer in ere te herstellen. De Willem Dreesstraat zal bijna alle woningen in het plan ontsluiten. Voor de straat tegenover de voormalige Joodse begraafplaats heeft de Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers de volgende naam voorgesteld: Metaheerhuiskade met onderschrift 'washuisje voor rituele Joodse lijkwassing'.

Molenvlietkwartier
Binnen het project Stationsomgeving wordt het deelgebied Molenvlietkwartier ontwikkeld. De woningen worden gesitueerd aan de Havenstraat, de Prins Bernhardlaan en aan een nieuw aan te leggen weg. Deze weg ligt in het verlengde van de Hoflaan en zal in de toekomst ook het P&R terrein bij het station ontsluiten.

Op de locatie van de woningen is tussen 1902 en 1950 een gasfabriek in bedrijf geweest. Na de introductie van elektriciteit voor de verlichting en later de introductie van aardgas raakten de gasfabrieken in onbruik. Het terrein is nog lang in gebruik geweest als gemeentelijk energiebedrijf en ook nu is op een klein deel nog een (aard)gasreduceerstation aanwezig en in gebruik.

Met het bebouwen van de gebied verdwijnt de zichtbaarheid van de industrie die er in het verleden was gevestigd. De voormalige haven is vernoemd in de Havenstraat. Voor de nieuwe weg wordt voorgesteld de naam De Gasfabriek te benoemen.

Kernen
In Boskoop krijgen enkele straten de namen Kardieler, Griffel, Moerhoek en Nommerhout. De namen zijn gebaseerd op (historische) voorwerpen uit de boomkwekerij.

In het centrum van Hazerswoude Rijndijk wordt op het terrein van het bedrijf Carrier nieuwe woningen gebouwd. Het terrein sluit aan op de Willem Kloosstraat, nabij de winkels in dit dorp. Er is besloten om geen nieuwe straatnaam vast te stellen, maar gebruik te maken van de bestaande naam Willem Kloosstraat voor deze nieuwbouwlocatie.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn