Nieuws

« Vorige - Volgende »

Procedure voor inkoop jeugdhulp 2017-2019 gestart

26 april 2016 - 11:56  •  Gemeente Alphen a/d Rijn  •  reacties

Procedure voor inkoop jeugdhulp 2017-2019 gestart

Alphen aan den Rijn - Om te komen tot een zorgvuldige en juiste keuze voor één aanbieder van jeugdhulp voor de periode 2017-2019, zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gestart met een aanbestedingsprocedure.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braasem zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdhulp. Enige tijd geleden hebben zij besloten om een deel van de jeugdhulp zelf in te kopen. Anders dan nu willen de gemeenten de jeugdhulp vanaf 1 januari 2017 beleggen bij één opdrachtnemer. Dit kan overigens ook een samenwerkingsverband zijn van meerdere partijen. In het aanbestedingsdocument motiveren de gemeenten de keuze voor één opdrachtgever door aan te geven dat “een integraal zorgaanbod alleen tot stand komt als de verschillende onderdelen van de jeugdhulp in samenhang worden benaderd. Alleen op die manier kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders optimaal samenwerken aan kwaliteitsverbeteringen, innovatie(s) en het aanleggen van lokale verbindingen met inwoners én met elkaar.”

'Ruimte voor de professional, beter voor het kind'
In het aanbestedingsdocument Jeugdhulp 2017-2019 'Ruimte voor de professional, beter voor het kind' informeren de gemeenten potentiele inschrijvers over voorwaarden en eisen om te komen tot een “dekkend en samenhangend aanbod” op het gebied van jeugdhulp. Zo staat in het document bijvoorbeeld dat de functie van de jeugd- en gezinsteams (Alphen aan den Rijn) en het kernteam (Kaag en Braassem) ook na 2017 gewoon moeten blijven bestaan. Wel worden nieuwe eisen gesteld om deze teams verder te professionaliseren. Zo moeten de teams van 8.00 tot 20.00 uur beschikbaar zijn en beter aansluiten op andere vormen van lokale ondersteuning. Ook eisen de gemeenten dat de jeugdhulpaanbieder in zijn inschrijving moet beschrijven hoe deze de verbinding legt met andere partijen als de Jeugdgezondheidszorg, volwassenenondersteuning, huisartsen en onderwijsinstellingen.

'Warme overdracht'
De gemeenten eisen ook dat de inschrijver zorgt voor een 'warme overdracht' van cliënten. Dit houdt vrij vertaald in dat de hulpverlening aan bestaande cliënten niet onder druk mag komen te staan als zij in 2017 te maken krijgen met een nieuwe jeugdhulpaanbieder. Dit betekent onder andere dat de nieuwe aanbieder van jeugdhulp het gesprek aangaat met alle cliënten die te maken hebben met jeugdhulp. In dit gesprek wordt vastgesteld wat het beste is voor de cliënt. Wanneer dit in het belang van de cliënt is, kan worden besloten een bestaand jeugdhulptraject af te ronden bij de oude jeugdhulpaanbieder. Dan vindt dus geen overdracht plaats.

Ruimte voor lokale hulpverleners
In het document geven de gemeenten verder aan dat de nieuwe aanbieder van jeugdhulp zijn diensten lokaal moet aanbieden. Dit zorgt ervoor dat inwoners voor hulp zo min mogelijk buiten de gemeentegrenzen hoeven te reizen, tenzij dit vanuit maatwerkoogpunt voor de cliënt wenselijk is. Ook eisen beide gemeenten dat de partij die de aanbesteding wint 7,5% van het budget beschikbaar stelt voor kleine zorgaanbieders. De gemeenten vinden dat zij een specifiek aanbod aan jeugdhulp hebben, goed zijn ingebed in de samenleving, flexibiliteit bieden en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de keuzevrijheid van cliënten.

Beschikbare geld
De gemeenten geven in het stuk verder aan welke budget jaarlijks beschikbaar is voor de jeugdhulp. In Alphen aan den Rijn gaat het om een bedrag van 20 miljoen (in 2017) en 17,5 miljoen (in 2018 en 2019). In Kaag en Braassem varieert dat bedrag tussen 3,12 miljoen (in 2017) en 2,93 miljoen (2018 en 2019). Aanbieders van diverse vormen van jeugdhulp hebben tot 20 juni de tijd om zich in te schrijven. Naar verwachting wordt in augustus bekend welke jeugdhulpaanbieder de aanbesteding heeft gewonnen. Het contact met beide gemeenten over de aanbesteding verloopt volgens de in het aanbestedingsdocument beschreven richtlijnen.

Fotograaf: Josh Walet
Spit en Pan