Nieuws

« Vorige - Volgende »

Aantal schoolverlaters neemt af

9 december 2011 - 15:10  •  Gemeente Alphen a/d Rijn  •  reacties

Aantal schoolverlaters neemt af

Alphen aan den Rijn -

Michel du Chatinier, wethouder onderwijs Alphen aan den Rijn: “In drie jaar tijd is het aantal schoolverlaters met een halve procent afgenomen, naar 3%. Een mooi resultaat. Uiteindelijk moeten we voor elkaar krijgen dat de leerlingen plezier krijgen in onderwijs, zodat eerder stoppen met school niet meer aan de orde is. Daar spelen alle partijen een rol in.”

Signaleren en voorkomen
Leerplichtambtenaren hebben naast een signalerende taak vooral een rol in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Zij proberen de signalen bespreekbaar te maken, bij de school of een zorgadviesteam. Verder investeren ze in contacten met het onderwijsveld en geven ze voorlichting. Op meerdere scholen is een wekelijks spreekuur met de leerplichtambtenaar. Door het contact met de leerplichtambtenaar laagdrempelig te houden, voor zowel leerling als melder, hebben we beter in beeld om welke leerlingen het gaat en is voorkomen gemakkelijker. 

Kwalificatieplicht
Naast de leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma (of hoger). Zo’n startkwalificatie zorgt ervoor dat jongeren een betere kans hebben op de arbeidsmarkt en makkelijker een baan naar hun zin kunnen vinden.

Toekomst
Alphen aan den Rijn voert de leer-en kwalificatieplicht uit voor Rijnwoude, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. In 2014 fuseert Alphen aan den Rijn met Boskoop en Rijnwoude. Dat betekent dat het gebied waar Alphen aan den Rijn de leerplicht voor uitvoert, groter wordt. De totale leerlingenpopulatie bedraagt dan ongeveer 25.000. Het komende schooljaar gaan Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zich voorbereiden op de naderende samenwerking en waar mogelijk de werkwijze al op elkaar afstemmen.

Fotograaf: Josh Walet
Mediamarkt
Michel Du Chatinier.'
Michel Du Chatinier

Tweede locoburgemeester & wethouder Financiën, Grondexploitaties, Jeugd, Onderwijs, Sport en Vastgoed in Alphen aan den Rijn.