Nieuws

« Vorige - Volgende »

Klimaatakkoord: Alphen aan den Rijn al goed op weg

11 juli 2018 - 15:58  •  AllesinAlphen.nl  •  reacties

Klimaatakkoord: Alphen aan den Rijn al goed op weg

Alphen aan den Rijn - Met het Klimaatakkoord laat Nederland zien de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te willen dringen. Dit is belangrijk om onze leefomgeving gezond en leefbaar te houden voor onszelf, en natuurlijk voor toekomstige generaties. "Het Klimaatakkoord sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen waar wij als gemeente aan werken. Ik ben blij dat er afspraken komen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, want we kunnen dit doel alleen behalen als iedereen zijn steentje bijdraagt", aldus wethouder Leo Maat.

Het document dat afgelopen dinsdag gepresenteerd is, is een akkoord op hoofdlijnen. Het definitieve akkoord waarin concrete afspraken en financiële gevolgen staan, volgt pas aan het eind van dit jaar. Pas dan hebben we inzicht in de gevolgen die het akkoord voor onze gemeente en inwoners gaat hebben.

Actieprogramma Duurzaamheid
Ondertussen zitten wij niet stil. Gemeente Alphen aan den Rijn is al volop bezig met de uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid. Daarin wordt in zeven thema’s gewerkt aan verduurzaming van de samenleving (energie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen, scholen en verenigingen, klimaatadaptatie en groen, en gemeentelijke organisatie).

In het uitvoeringsprogramma Groene stad met Lef geeft het college de komende vier jaar ook een extra impuls aan duurzaamheid en klimaat. Daarnaast zijn we van start gegaan met de transitiearena met de samenleving.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
Markt

Verwante nieuwsberichten