Nieuws

« Vorige - Volgende »

Alphens bomenpanel op zoek naar extra vrijwilligers

12 mei 2018 - 17:23  •  reacties

Alphens bomenpanel op zoek naar extra vrijwilligers

Alphen aan den Rijn - In 2017 heeft de gemeente in overleg met alle inwoners van Alphen aan den Rijn een bomenvisie opgesteld. Sinds mei 2017 is er door een groep vrijwilligers achter de schermen gewerkt aan de oprichting van een onafhankelijk bomenpanel. Het uitgangspunt is dat alle inwoners in Alphen via het bomenpanel mee kunnen denken en praten over het bomenbeleid en de uitvoering.

Begin 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bomenvisie, waardoor het Bomenpanel echt van start kon. "Inmiddels hebben aardig wat mensen zich aangemeld om deel te nemen in dit panel", meldt het panel. Toch zijn er nog mensen nodig en roept het bomenpanel mensen op zich aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@bomenpanelalphen.nl.

Oprichting
Tussen plannen en de realisatie daarvan kan verschil zitten. Het onafhankelijke panel wil de gemeente helpen dit verschil te overbruggen door signalen over het beleid en de uitvoering daarvan met de gemeente te bespreken. Inmiddels is op 8 mei de eerste oprichtingsbijeenkomst van het Bomenpanel geweest. Daarbij is gekeken naar de taken die het bomenpanel wil gaan verrichten. Aan de hand van die taken is gekozen voor vier werkgroepen.

  • Werkgroep Advies: over gemeentelijk beleid en visie, aanpalend beleid, projecten en gemeentelijke communicatie. Vanuit deze groep worden ook de andere activiteiten en werkgroepen van het panel aangestuurd. Het doel is snelle en eenduidige communicatie met de gemeente en de achterban door een beperkt aantal vertegenwoordigers.
  • Werkgroep Boomdeskundigheid: dit gaat van sortimentskennis tot beplantingsplannen, boomziekten en plagen.
  • Werkgroep Communicatie: informatie en educatie over het bomenpanel en haar activiteiten voor alle inwoners.
  • Werkgroep Signaleren: door ogen en oren te organiseren bij de achterban in wijken en kernen worden mogelijkheden gesignaleerd voor kwaliteitsverbetering in de uitvoering. In elke wijk en kern probeert het panel mensen te vinden die ter plaatse de situatie kunnen volgen en als aanspreekpunt kunnen dienen.

Visie
Het bomenpanel wil een onafhankelijke partner zijn van de gemeente en heeft inmiddels een visie opgesteld. Het panel wil op langere termijn een solide plaats verwerven binnen de gemeenschap als intermediair tussen bewoners en de gemeente. Zij wil proactief meedenken bij beleid voor bomen en ander beleid waarin bomen een rol spelen: groen, groenstructuur, natuur en beschermwaardige bomen. Het panel wil gevraagd en ongevraagd adviezen en suggesties aandragen. Daarnaast denkt zij graag mee bij de implementatie van beleid, zoals advies en suggesties voor openbaar groen, beheerplannen, omgevingsplannen en verordeningen. Het panel treedt niet in de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij beoogt slagvaardig en wendbaar te zijn, met mandaat vanuit haar achterban om snel te kunnen schakelen en processen niet onnodig te vertragen.

Fotograaf: Pexels