Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

MINERVA Joop van de Ende in de Polder

9 september 2016 - 09:47  •  Eveline J. Verhoeve  •  reacties

MINERVA Joop van de Ende in de Polder

Alphen aan den Rijn - Nee, sterker nog. Groene Hart Media Producties produceert alles en de lokale omroep heeft niets meer. Hoofdredacteur Michel La Faille houdt zijn baan en blijft op papier redactioneel onafhankelijk, maar valt operationeel onder de directe verantwoordelijkheid van de producent. En dat is dus Groene Hart Media Producties. Alsof het NOS-journaal wordt gehackt door Joop van de Ende en de nieuwslezer zijn baan houdt.

Daar houdt trouwens de overeenkomst niet op. Joop was en is een hele slimme zakenman en daar neemt Groene Hart Media Producties een voorbeeld aan.
De gemeente geeft jaarlijks 125.000 euro aan subsidie aan Studio Alphen. De reclamejongens achter de vennootschap onder firma krijgen jaarlijks 75.000 euro van Studio Alphen. Een eigen bijdrage van Groene Hart Media Producties is er niet. Zij stoppen geen cent in onze lokale omroep.

Waar dat staat? Letterlijk staat in de intentieovereenkomst: 'Studio Alphen dienaangaande (realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod) middelen ter beschikking wil stellen aan private ondernemingen om zorg te dragen voor dit aanbod'.
Even verderop wordt uitgelegd wat er met die middelen gebeurt: 'Groene Hart Media Producties voornemens is zijn bedrijf te maken van het realiseren van mediaproducties en het exploiteren van bijbehorende faciliteiten'.
Over het subsidiegeld staat er: '...tegen een productievergoeding ter grootte van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 125.000 euro minus bestuurskosten en de kosten van de hoofdredactie van Studio Alphen van in totaal 50.000 euro'.

Groene Hart Media Producties staat overigens heel royaal wel garant als er verliezen zijn tot een maximum bedrag van 125.000 euro. Het grootste deel van zo'n verlies bestaat dan uit de facturen die Groene Hart Media Producties naar Studio Alphen stuurt voor het maken van, jawel, commerciële programma's.

Een adder onder het gras is de bedrijfsconstructie. Groene Hart Media Producties is een vennootschap onder firma. Bij een vennootschap onder firma kun je jezelf op elk moment gewoon uitschrijven als firmant. Als je dat net op tijd doet, is er voor de reclamejongens achter Groene Hart Media Producties echt nooit een vuiltje aan de lucht.

De andere adder is dat de reclamejongens voortaan lekker commerciële - en andere – programmaatjes kunnen maken. Die mogen ze aan iedereen verkopen. Dat doen ze ook en dat is dus hun verdienmodel. Ze verkopen ook aan Studio Alphen. Tegelijkertijd mag Studio Alphen, dat alleen nog maar op papier bestaat, redactioneel aan de bak en die programma's mogen door iedereen gratis worden gedeeld op elk medium als er maar bij staat dat Studio Alphen de bron is.

Waar het nu in feite op neerkomt.
Studio Alphen heeft de uitzendmachtiging als lokale omroep. Aan Groene Hart Media Producties mag als commerciële partij geen uitzendmachtiging lokale omroep worden toegewezen.
Studio Alphen moet voldoen aan de voorwaarden uit de mediawet. Groene Hart Media Producties hoeft dat niet.
Studio Alphen produceert geen programma's meer. Groene Hart Media Producties maakt alle programma's en verdient geld aan alles wat er in de studio's en met de vrijwilligers van Studio Alphen wordt gemaakt.
Studio Alphen krijgt geen geld behalve de kosten van de hoofdredacteur. Groene Hart Media Producties krijgt de overige 75.000 euro aan subsidiegeld.

Waarom geeft de gemeente 125.000 euro aan subsidie?
De gemeente is verplicht om een lokale omroep een uitzendmachtiging te geven. Die gaat naar Studio Alphen.
Studio Alphen draait op vrijwilligers en komt elk jaar een flinke schep geld tekort. Zo'n beetje 65.000 euro. Dat verlies stort de gemeente dan zuchtend en steunend bij.
De gemeente wil van dat jaarlijkse gezeur af en geeft over 2016 en 2017 een bedrag van 65.000 extra. Het totale subsidiebedrag is 125.000 euro.
De gemeenteraad heeft als voorwaarde gesteld dat Studio Alphen partners zoekt die garant staan voor eveneens 125.000 euro. De reclamejongens van Groene Hart Media Producties voldoen op papier aan de garantievoorwaarde.

Ergo: appeltje eitje de lokale omroep is gered voor de komende twee jaar.
Studio Alphen bestaat echter alleen nog maar op papier en de gemeente - dat zijn wij dus - betaalt indirect de subsidie van 75.000 euro aan een commercieel bedrijf.

Fotograaf: Josh Walet