Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

Uitvoering WMO in Alphen aan den Rijn bespreken

15 mei 2015 - 12:25  •  PvdA  •  reacties

Uitvoering WMO in Alphen aan den Rijn bespreken

Alphen aan den Rijn -

Aan de agendacommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn, 6 mei 2015

Betreft: Verzoek om RTG over de uitvoering van nieuwe WMO.
Geachte leden van de agendacommissie,

Afgelopen dagen zijn er verscheidene berichten in kranten verschenen over de uitwerking van de nieuwe Wmo in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zo zouden hulpmiddelen geweigerd worden, omdat inwoners geen of onvoldoende rekening hebben gehouden met de toekomst en inwoners hulp van de gemeente hadden kunnen voorkomen.

Het gaat in het bijzonder om de uitwerking van de artikelen 5 lid 1 sub e en 11 lid 3 van de verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn, waarin het volgende over het verstrekken van hulpmiddelen (maatwerkvoorziening) staat geregeld:

Artikel 5 lid 1 sub e
1. Het college besluit een maatwerkvoorziening te verstrekken voor zover in het verslag of integraal plan wordt aangegeven dat de inwoner:
(…)
e. de noodzaak tot ondersteuning redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen.

Artikel 11 lid 3
Hulpmiddelen en woningaanpassingen worden niet verstrekt indien deze niet langdurig noodzakelijk zijn.

Tijdens het debat over deze verordening is het voor de gemeenteraad niet duidelijk geweest dat de wethouder aan de hand van deze artikelen op een tactloze wijze hulpmiddelen aan inwoners zou weigeren. Zoals de wethouder in één van de krantenartikelen voorstelde, is het wellicht verstandig om als gemeenteraad de uitvoering van met name de bovengenoemde artikelen te bespreken:

“We moeten goed kijken hoe deze zaak in elkaar steekt. Het zegt genoeg dat een brief dit soort heftige reacties oproept. Een reden om als politici met elkaar om de tafel te gaan zitten,” vindt wethouder Han de Jager.

Hoewel de uitvoering van Wmo de verantwoordelijkheid is van de wethouder, ziet de wethouder blijkbaar een rol weggelegd voor de gemeenteraad. Een gesprek tussen de wethouder en de gemeenteraad kan wellicht helpen om een oplossing te vinden. Langs deze weg wil ik u daarom graag verzoeken om zo spoedig mogelijk (zo nodig buiten de reguliere planning van de gemeenteraad) een ronde tafel gesprek tussen de wethouder en de gemeenteraad te plannen, zodat er snel aan een oplossing voor onze inwoners gewerkt kan worden.

Hopende op een spoedige ronde tafel gesprek met de wethouder, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA-fractie

Fotograaf: Josh Walet
Tags: wmo, pvda
Mediamarkt
PvdA.'
PvdA

Politieke partij