Politiek - VVD

« Vorige - Volgende »

VVD Stelt vragen over gebruik eigen bijdrage als melkkoe

8 september 2015 - 14:08  •  VVD Alphen aan den Rijn  •  reacties

VVD Stelt vragen over gebruik eigen bijdrage als melkkoe

Alphen aan den Rijn - Recent werd de VVD opgeschrikt door een artikel in het Financieel Dagblad, waarin staat dat gemeenten op grote schaal het instrument "eigen bijdrage" misbruiken en middel- en hogere inkomens als melkkoe te gebruiken wanneer iemand een WMO-voorziening aanvraagt.

Echter eigen bijdragen die boven de kostprijs uitkomen en of extra zwaar 'landen' bij middel-of hogere inkomens roepen vragen op. Of iemand zorg nodig heeft staat niet in relatie tot diens inkomen en solidariteit in de zorg is een groot goed. Uit een rapport van het CPB blijkt dat deze solidariteit in de zorg onder druk staat. Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de zorgkosten van anderen. De eigen bijdragen staan niet meer in verhouding, waardoor mensen regelmatig zelfs afzien van zorg! Iemand die hard werkt en spaart wordt op deze manier bestraft. Dit kan nooit de bedoeling zijn en is voor de VVD ontoelaatbaar. De VVD-fractie wil graag weten hoe de situatie in Alphen aan den Rijn is en stelde daarom de volgende vragen aan het college:

Art 40 Vragen

Recent verscheen in het Financieel Dagblad een artikel genaamd "Veel gemeenten gebruiken de eigen bijdrage WMO als melkkoe". Veel gemeenten hebben de eigen bijdragen die burgers moeten betalen voor zorg flink verhoogd. Vooral voor mensen met een gemiddeld inkomen of hoger zijn de kosten voor zaken als begeleiding en dagbesteding fors gestegen. In enkele gevallen komt de eigen bijdrage voor deze groep per uur zelfs hoger uit dan wat de gemeente aan de zorgaanbieder betaalt. Dat stellen ook verschillende zorgaanbieders. Zij zien de ontwikkeling dat bestaande cliënten afhaken en nieuwe cliënten afzien van de zorg, omdat ze de kosten te hoog vinden. 

Gemeenten mogen zelf bepalen welk deel van de kosten van de zorg bij de burger in rekening wordt gebracht. Daarbij geldt slechts een maximum, dat wettelijk is vastgelegd en dat afhankelijk is van het inkomen. Uit bovengenoemd artikel blijkt dat er bedragen per uur in rekening worden gebracht tot wel 70 euro. Dit knelt vooral bij middel- of hogere inkomens en mensen die maar van weinig uren zorg per week gebruik maken. Het bovenstaande roept bij de VVD-fractie de volgende vragen op:

  • Herkent het college het hierboven geschetste? In hoeverre speelt dit in de gemeente Alphen aan den Rijn? 
  • In het Alphense beleid is bepaald dat de eigen bijdrage nooit hoger kan zijn dan de waarde van de voorziening. Betekent dat in de praktijk dat in Alphen de in rekening gebrachte eigen bijdrage altijd onder de kostprijs van de voorziening blijft? 
  • Wij verzoeken het college ons te informeren over de uitwerking van het Alphense eigenbijdrage-beleid op de middel- of hogere inkomens. Is het ook in Alphen zo dat de gemeente bij vooral mensen met een middel- of hoger inkomen een fors hogere bijdrage vraagt voor zaken als begeleiding en dagbesteding? Kan het college een schatting maken van het aantal cliënten dat na indiening van de aanvraag vanwege de hoge eigen bijdrage uiteindelijk afziet van de gevraagde voorziening? 
  • Eigen bijdragen, die boven de kostprijs uitkomen en of extra zwaar 'landen' bij middel-of hogere inkomens en cliënten die vanwege de hoge bijdrage maar geen gebruik meer maken van zorg vindt de VVD-fractie niet in lijn met de doelstelling van het instrument "eigen bijdrage". De eigen bijdrage is bedoeld om onnodige zorgconsumptie te voorkomen en spaarzaamheid te bevorderen en niet om forse inkomenseffecten op diverse groepen in de samenleving te bewerkstelligen. Onderschrijft het college dit uitgangspunt? ​
Fotograaf: Josh Walet
Tags: vvd, wmo, melkkoe, misbruik
Mediamarkt
VVD.'
VVD

Politieke partij

Verwante nieuwsberichten

Meer van VVD