Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

Inspraakmogelijkheden voor inwoners moet ‘Nieuw en Beter’

29 november 2016 - 12:42  •  Gülhan Keskin-Akdemir  •  reacties

Inspraakmogelijkheden voor inwoners moet ‘Nieuw en Beter’

Alphen aan den Rijn - Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn geven de gemeente het rapportcijfer 4,5 voor de inspraak en invloed die zij krijgen op het beleid, terwijl het landelijk gemiddelde staat op 6. Voor de PvdA-fractie reden om het college op te roepen om de inspraakmogelijkheden voor onze inwoners te verbeteren. Een te laag rapportcijfer volgens de PvdA voor een college van Burgemeester en Wethouders dat beleid wil voeren op basis van input uit de samenleving en dat meer invloed wil geven aan de inwoners. Dit college heeft gelet op de 4,5 nog een lange weg te gaan, en de PvdA houdt dit in de gaten.

De zorg voor onze inwoners is ook voor verbeteringen vatbaar. Passende en juiste zorg voor iedereen wordt niet altijd gerealiseerd. Zo bleek uit de gesprekken die de PvdA-fractie met enkele inwoners heeft gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken is de wethouder door de PvdA bevraagd. Zoals eerder toegezegd, gaat de wethouder binnenkort hierover in gesprek met de gemeenteraad.

Tot slot het uitvoeren van reguliere gemeentelijke taken. Wethouders moeten bij de uitvoering van beleid ook reguliere taken, zoals het actualiseren van bestemmingsplannen, niet uit het oog verliezen. Deze taken gebeuren meestal achter de schermen, maar een onvolledige of geen uitvoering speelt rechtsongelijkheid in de hand. Door het niet actualiseren van de bestemmingsplannen moet een deel van de inwoners namelijk leges betalen en een ander deel niet. Daar komt nog bij dat de gemeente bijna 4 ton misloopt aan leges. Wethouder heeft beterschap beloofd en gaat binnen 2 weken het achterstallig onderhoud verhelpen.

Fotograaf: Josh Walet
PvdA.'
PvdA

Politieke partij