Politiek - GroenLinks

« Vorige - Volgende »

Initiatiefvoorstel: Doorkbraakplan Duurzaamheid

27 februari 2017 - 10:32  •  Erik van Zuylen  •  reacties

Initiatiefvoorstel: Doorkbraakplan Duurzaamheid

Alphen aan den Rijn - Waarom gaat het nu wel lukken?In de afgelopen jaren is weinig vooruitgang geboekt als het gaat om verduurzaming. In 3 jaar is er bijvoorbeeld minder dan 1% duurzame energie bijgekomen in Alphen. Waarom denkt GroenLinks dat dit in de komende jaren wel gaat gebeuren? GroenLinks raadslid Erik van Zuylen: "Waar het tot nu toe aan heeft ontbroken is concrete doelen, zowel haalbare doelen op de korte termijn als een stip op de horizon voor de langere termijn."

Met het initiatiefvoorstel worden zes speerpunten benoemd: het verduurzamen van woningen, bedrijven en scholen, het stimuleren van duurzame initiatieven als zonneweides en windmolens, duurzame mobiliteit en het vergroenen van de stad, bijvoorbeeld door het planten van meer bomen en creëren van meer groene gevels. Op deze terreinen gaan we concrete programma's vormgeven, die we samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan realiseren. "We gaan dus veel doelgerichter te werk, waardoor we ook sneller resultaten gaan boeken," aldus Van Zuylen. 

Laat het zien!
Door die resultaten te laten zien, verwachten de partijen samenleving, bedrijfsleven en politiek ook enthousiast maken. "We willen dat mensen trots worden als in hun wijk veel duurzame energie wordt opgewekt hun dorp groener wordt of hun werkgever voorop loopt," legt Van Zuylen uit. "Door duurzame vooruitgang goed te monitoren kunnen we die trots stimuleren. Een soort 'slimme energiemeter' voor de stad dus."

Een mooi budget
Door minimaal 5 miljoen euro te reserveren voor verduurzaming laat de gemeenteraad zien dat het menens is. Voor het plan worden de NUON-gelden (…) gebruikt. Met de opbrengst van de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf creëert de politiek dus weer nieuwe energie. Van Zuylen licht toe: "We moeten ons wel beseffen dat duurzaamheid niet alleen geld kost, maar vooral ook veel oplevert. Die lagere energierekening moet ten goede komen aan de samenleving en opnieuw worden geïnvesteerd om verder te verduurzamen."

Aan de slag
Het is de bedoeling dat politiek, bedrijfsleven en samenleving in de komende tijd samen de volgende stap zetten door concrete plannen te maken. GroenLinks gaat zich hard maken om ervoor te zorgen dat die plannen er snel komen en goed zijn uitgewerkt. Van Zuylen is enthousiast: "Daarna kunnen we eindelijk écht aan de slag, op naar een klimaatneutraal Alphen!"

Fotograaf: Josh Walet
Markt
GroenLinks.'
GroenLinks

Politieke partij