Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Bureaucratie belemmert Persoonsgebonden Budget

13 februari 2018 - 12:51  •  reacties

Bureaucratie belemmert Persoonsgebonden Budget

Alphen aan den Rijn - Inwoners die zorg nodig hebben, krijgen deze meestal in natura. Er is echter een mogelijkheid, het PGB, om zelf de gewenste zorg in te kopen. In plaats van de zorg in natura wordt dan een bepaald geldbedrag verstrekt. Mensen hebben meer invloed op hoe zij geholpen worden plus de zorg sluit meestal beter aan bij een specifieke situatie.

Eén potje
In Alphen aan den Rijn is onderzocht hoe de verschillende hulpverlenende instanties met elkaar kunnen samenwerken om gezinnen van één integraal PGB te voorzien. Nu zijn er vaak verschillende 'potjes' via verschillende afdelingen waardoor er weinig overzicht is.

Het blijkt dat het de landelijke regels en de niet op elkaar aansluitende ICT-systemen zijn waardoor de meeste problemen ontstaan. Die conclusies worden getrokken uit pilots in Delft en Woerden.

Hard bezig
Omdat in Alphen aan den Rijn hard wordt gewerkt om alle zorg veel beter op elkaar af te stemmen, overweegt het college van burgemeester en wethouders om aan te sluiten bij een vervolg pilot van deze gemeenten. Alphen zelf is al hard bezig om zorg verlenende instanties en gemeentelijke afdelingen beter te laten samenwerken. Dit staat in een brief aan de gemeenteraad.

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Markt
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.