Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Alleen wonen in je buurt of in een servicewoning

6 maart 2018 - 21:25  •  reacties

Alleen wonen in je buurt of in een servicewoning

Alphen aan den Rijn - De politieke partijen spraken tijdens het verkiezingsdebat in De Bron afgelopen dinsdag over het onderwerp wonen en zorg. OSO had het debat georganiseerd. De bezielende leiding was voor Erwin Philips, die ook regelmatig senioren uit de zaal bij het gesprek betrok. Lyda de Jong, ook geen onbekende in de politiek, stelde uiteindelijk de hamvraag: " Mensen willen graag een tweede Driehoorne. Hoe gaan jullie dat aanpakken?"

Buurtcentra
Wonen gaat niet alleen over levensloopbestendige en betaalbare woningen. Het gaat ook over voorzieningen in de buurt. Vooral belangrijk zijn plekken waar je samen een kopje koffie kunt drinken of een kaartje kunt leggen. Kleine buurtcentra in de buurten kunnen een rol spelen. Voor ouderen is echter een groter complex waar zij zelfstandig wonen met allerlei voorzieningen in hetzelfde gebouw ideaal. " We moeten zes of zeven complexen zoals Driehoorne hebben, in de hele gemeente en we moeten woningen voor ouderen clusteren rond zorgvoorzieningen", merkte Bas Wienbelt (VVD) op.

Integrale aandacht
André de Jeu (Nieuw Elan) wees op de soortgelijke problemen van jongeren. " Waarom niet ook woonvormen zoeken waar ouderen en jongeren samen wonen?" D66 ziet meer in bestaande woningen aanpassen. De CU en SGP zien dat anders: " Wij zijn voor integrale aandacht voor wonen en zorg." Ook de PvdA sloot zich aan, zij het dat deze partij bij voorbaat vindt dat een budget dan niet leidend mag zijn. RGL ziet opnieuw een grotere rol voor de thuiszorg: " Voor 200.000 euro hadden we dat kunnen houden!"

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.