Politiek

« Vorige - Volgende »

Extra geld voor economie en openbare ruimte

30 april 2018 - 17:18  •  reacties

Extra geld voor economie en openbare ruimte

Alphen aan den Rijn - In het coalitieakkoord van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks staat niet veel over de financiën. Dit komt later in het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan bod. Toch is er een lijst opgenomen met grote investeringen.

Het grootste bedrag van 12 miljoen euro gaat naar de Alphense Lijn, het programma om de kwaliteit te behouden in de openbare ruimte van de wijken, dorpen en buitengebied. Het gaat hierbij  bijvoorbeeld om groenonderhoud, bloembakken en straatmeubilair.
Er gaat ook extra geld naar het Actieprogramma Duurzaamheid. Er komt 1 miljoen bovenop de 5 miljoen die uit de Nuongelden is gehaald.  

Economie
Naar de EDBA (bijna 3 miljoen) en citymarketing (ruim 3 miljoen) gaat veel geld, omdat het de bedoeling is de EDBA zich meer met economisch beleid gaat bemoeien vooral in het kader van innovatie en verduurzaming. De watervisie krijgt een eigen uitvoeringsplan om toerisme en recreatie te bevorderen. Hier is 800.000 euro voor uitgetrokken.

Citymarketing is onderdeel van EDBA, maar heeft een eigen budget waarin ook het evenementenbeleid voor 800.000 euro is opgenomen. Opvallend is ook het bedrag van een kleine 1,5 miljoen voor de kleine subsidies, waar bijvoorbeeld toneelverenigingen en organisaties van dorpsfeesten gebruik van maken.

Verkeer
Naast de structurele verhogingen staan er ook incidentele bedragen op de lijst met investeringen. Voor haalbaarheidsonderzoeken naar ontsluiting van de Gnephoek, een tweede oeververbinding Boskoop en verschillende fietssnelwegen is ruim 2 miljoen euro beschikbaar. Voor het verbeteren van de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp is één keer 5.360.000 euro beschikbaar plus 800.000 euro per jaar tussen 2019 en 2022.

Fotograaf: Alphens EV