Politiek

« Vorige - Volgende »

Uitvoeringsplan Senioren 75+ goedgekeurd door Raad

10 november 2018 - 10:40  •  reacties

Uitvoeringsplan Senioren 75+ goedgekeurd door Raad

Alphen aan den Rijn - Kees Slingerland van de Cliëntenraad is te spreken over het plan. "Het is heel belangrijk dat  we de menselijke maat en aandacht niet uit het oog verlezen. Er is ook een landelijk programma waarbij wellicht extra geld beschikbaar is. Er is nog wel veel onduidelijk en er moet nog veel worden uitgezocht, maar het moet goed gaan."

De Cliëntenraad is betrokken bij het maken van het uitvoeringsplan en heeft een advies voor de gemeente geformuleerd. Er zijn ook onderdelen die een punt van zorg zijn: "Vrijwilligers zijn vaak zelf ook ouder, dus wie zorgt er voor hen? Een ander punt is het werken met stagiaires. Hoewel het goed is om mensen op te leiden, mag dat niet ten koste gaan van de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit. Dit speelt erg bij TOM in de Buurt." De Cliëntenraad vraagt zich ook af of Participe de haar toebedachte taak wel aan kan.

De verschillende fracties in de gemeenteraad zijn eveneens te spreken over het plan. En, ook zij maken zich zorgen over wonen en de vrijwilligers.
Bas Wienbelt (VVD) brak een lans voor het in de eigen buurt blijven wonen: "We moeten bij mensen in hun eigen huis en hun eigen buurt zorgen voor de voorzieningen." Wienbelt wees ook op de wens voor een tweede Driehoorne en op alternatieven zoals groepswonen, samen met jongeren.
José Huls (GroenLinks) wenst dat in de wijken aan het terugdringen van eenzaamheid wordt gewerkt. "Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke maaltijden."  

Prangende vragen
Wethouder Han de Jager is ook blij met het uitvoeringsplan. Hij liep in sneltreinvaart nog een aantal prangende vragen door. "Wonen is duidelijk een discussiepunt. De financiën staan vast en we kunnen voorlopig verder. We proberen bij het ministerie toegezegde extra middelen los te peuteren. Er is voortgang in de wijken. Robotisering en beeldschermzorg gaan echt groot worden, maar we houden wel de menselijke maat en maatwerk."
De Jager deelt de zorg rond TOM en gaat tijdens de evaluatie kijken of TOM de zorg voor senioren van 75+ wel aan kan. De wethouder ziet in dat vrijwillige mantelzorgers een probleem zijn, maar heeft geen pasklare oplossing.

Communicatie
Zodra het Uitvoeringsplan Senioren is goedgekeurd door de gemeenteraad wordt een communicatieplan gemaakt. "We willen veel informatie geven. Niet alleen aan de doelgroep, senioren van 75+, maar ook aan jongere mensen zodat men is voorbereid op later en meer begrip heeft voor de ouderen."

Fotograaf: Alphens EV
Mediamarkt