Politiek

« Vorige - Volgende »

Nieuwe uitgangspunten voor buurt- en dorpshuizen

16 januari 2019 - 11:23  •  reacties

Nieuwe uitgangspunten voor buurt- en dorpshuizen

Alphen aan den Rijn - "Iedere buurt en ieder dorp heeft een huiskamer van de wijk nodig", zegt Van Velzen. "We gaan informatie en wensen ophalen in alle bestaande voorzieningen. Maar, we willen niet opnieuw het wiel uitvinden. De informatie die er al is, nemen we mee." Het huidige college gaat met het formuleren van de dertien uitgangspunten terug naar de basis.  

Er wordt al jaren gesproken over hoe het nu verder moet met de buurthuizen. Na het afbraakbeleid in Alphen-Stad uit 2009 in de buurten, waarbij per se één hele grote multifunctionele wijkaccommodatie moest worden neergezet, was er al een uitdaging. In 2014 kwam daar bij dat de drie oude fusiegemeenten elk een ander beleid hadden. De eerste poging van Van Velzen om met nieuw beleid te komen, strandde in de gemeenteraad.

Buurthuisfunctie
Nu dan een nieuwe poging. Voorop staat een fijne woonomgeving voor iedereen met een plek waar actieve en minder actieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan de geboden maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Zo’n plek hoeft overigens niet per se een buurthuis te zijn. Ook kerkgebouwen, scholen, en sport- en cultuuraccommodaties kunnen als buurthuis in gebruik zijn.

Financiering
Behalve de plek zelf is ook de financiering een uitdaging. In het verleden draaiden buurthuizen alleen op subsidie. Daarna deed de commercie haar intrede. "We geven nu per jaar 8 ton uit aan buurthuizen, maar dat is vooral in Alphen-Stad. Er is daarnaast nog 3 ton beschikbaar vanuit de 'kleine subsidies' pot", legt Van Velzen uit. "Alleen op subsidie draaien, is niet meer van deze tijd. We bekijken nu of een systeem kan werken waarbij er gekeken wordt naar lege uren." De wethouder benadrukt dat in buurthuizen sociaal-maatschappelijk gebruik voorrang heeft op commercieel gebruik.

Fotograaf: Alphens EV
Markt