Locatie

Stichting Vakantiespel

De leukste week van je vakantie!

Stichting Vakantiespel
Postbus 2074
2400 CB Alphen aan den Rijn

Vrijwilligerswerk

Lid Spel Commissie

Overige
<< Terug naar vacature overzicht

Inhoud van de functie
Samen met andere Spel Commissieleden, in de voorbereidingsfase van oktober tot en met juli, zorg dragen voor het afstemmen van het spelprogramma op de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën. Tijdens de VakantieSpelweek, in augustus, coördineer je het eigen spel.

Taakomschrijving
Leden van de Spel Commissie adviseren in de ontwikkeling van het VakantieSpelthema, beslissen mee over het spelprogramma van de kinderen en geven aan welke duurzame investeringen zij graag zouden zien. Voor alle Spel Commissieleden geldt dat zij de maandelijkse vergadering bijwonen en daarnaast deelnemen aan de vergaderingen van hun subcommissie voor het verder ontwikkelen van de specifieke spelonderdelen.

Verantwoordelijkheden
Voorbereidingsfase:
- Vormt in gezamenlijk overleg subcommissies die verantwoordelijk zijn voor een bepaald spelonderdeel of een bepaalde dag in de VakantieSpelweek.
- Overlegt samen met de subcommissieleden, zorgt voor voortgang en bewaakt de actiepunten.
- Rapporteert aan de voorzitter van de Spel Commissie over de voortgang van de subcommissie.
- Werkt nieuwe Spel Commissieleden in (vanaf 2e jaar Spel Commissie).

VakantieSpelweek:
- Coördineert de uitvoering van de bedachte spelen in de week.
- Begeleidt en motiveert stafleden op de toegewezen spelen en informeert waar nodig de voorzitter Spel Commissie en vrijwilligerscoördinatoren over het functioneren van stafleden.
- Informeert de voorzitter Spel Commissie over mogelijke geschikte nieuwe kandidaten voor de Spel Commissie.

Competenties 
- Creatief en zorgvuldig in het bedenken van spelletjes en oplossen van uitdagingen.
- Sterk in plannen en organiseren en kan duidelijk prioriteiten stellen.
- Teamspeler en motivator.
- Proactieve werkhouding, zelfstarter.
- Flexibel in tijdbesteding en omgang met druk.
- Coachende rol richting de stafleden op de spelen.

Duur van de functie/tijdsbesteding
Je hebt de intentie de functie minimaal drie jaar te willen vervullen. Gedurende het jaar woont het Spel Commissielid vergaderingen bij. Dit is gemiddeld 1x per maand met de hele commissie en daarnaast regelmatig met de subcommissie(s). Buiten de vergaderingen om is het Spel Commissielid bezig met het uitwerken van de ideeën en acties die zijn voortgekomen uit de (sub)commissievergadering.

Je bent aanwezig bij de klusdagen (4 à 5 zaterdagen/zondagen van ongeveer 09.00-15.00 uur). De tijdsbesteding is gemiddeld 12 uur per maand over het gehele jaar.

Interesse? Solliciteer direct via onderstaand formulier!

Direct solliciteren?

Man Vrouw


Geboortedatum:

Carriereniveau:

Opleidingsniveau:

Stuur je CV mee:

Stuur je Motivatiebrief mee:


+ Klik hier voor de mogelijkheden tot adverteren