Weteringpark logo

Weteringpark

Natuur in de wijk: Weteringpark

Aan de Kalkovenweg in de wijk Oudshoorn ligt het Weteringpark. Het Weteringpark bestaat nog niet zo lang (geopend in 1991). Het park dankt zijn naam aan de Heimanswetering, een afvoersloot voor polderwater, die al in de elfde eeuw gegraven is.

Omdat het park bestaat uit verschillende landschapselementen zoals water, bosjes en ruig grasland zijn er veel verschillende dieren en planten te bewonderen. Er leven meer dan driehonderd soorten bomen, insecten, planten, paddestoelen en vogels.

Boomsoorten
Het hele jaar door zijn de bomen te zien, zowel inheemse bomen (bomen die van nature in Nederland voorkomen) als exotische bomen. Inheemse bomen in het park zijn onder andere de eik, beuk, els, hazelaar en de veldesdoorn. Onder de niet inheemse soorten vallen de catalpa, esdoorn, walnoot en tamme kastanje. De laatste twee soorten zijn in Nederland ingevoerd door de Romeinen.

Planten en dieren
In het voorjaar bloeit het fluitenkruid langs de oevers van de vijver. Er is klein en groot hoefblad te zien. Meestal broeden er futen, meerkoeten en eenden in en rond de vijver. Rond de bloeiende bloemen en struiken zoals de meidoorn en de sleedoorn zijn veel insecten te vinden. Het geluid van tjiftjaf en fitis is overal te horen.

In de zomer zwermen er libellen en juffers (foto links) rond de ondiepe poel bij de zandbak. Kikkergekwaak is elke avond te horen. Ook vleermuizen zijn in het park te vinden, maar dat vergt een uitstapje in de schemering. In de sloten bloeien gele plomp en witte waterlelie. Met een beetje geluk kan een visdiefje of aalscholver worden gezien.

Herfstvruchten
In de herfst tonen vele bomen en struiken hun zaden en bessen. Puttertjes en sijsjes zijn er dan snel bij om te eten van deze lekkernijen. Mensen zoeken naar hazelnoten, walnoten en tamme kastanjes. Inktzwammen steken de kop op in de grasvelden en andere paddestoelen verwerken langzaam het snoeihout dat in de bosjes mag blijven liggen.

Wintergasten
De winter is periode van de rust, maar er komen speciale gasten: in de vijver zwemmen kuifeenden, die in de zomer naar het noorden trekken. Boven het park vliegen regelmatig ganzen in V-formatie of smienten in slordige groepen. Zij verblijven op de weilanden in de buurt.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in