Rooms-Katholieke Bonifaciuskerk logo

Rooms-Katholieke Bonifaciuskerk

De Bonifaciuskerk
Al in de 13e eeuw is er een Sint-Bonifaciusparochie in Alphen. In de eerste eeuwen stond er vermoedelijk een kleine houten kerk, die in de 15e eeuw werd vervangen door een stenen gebouw. Na de reformatie viel deze in handen van de protestanten en moesten de katholieken gebruikmaken van schuilkerken. Na 1796 werd het de katholieke gemeenschap weer toegestaan eigen kerken te bouwen, waardoor in Alphen in 1824 een nieuwe kerk kon inwijden. Dit was een gebouw in de voor dit tijdperk gebruikelijke neoclassicistische stijl.

In 1886 werd de huidige Sint-Bonifaciuskerk in gebruik genomen. Deze driebeukige neogotische kruiskerk is gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een leerling van Pierre Cuypers. Het schip van de kerk heeft een houten tongewelf, de zijbeuken zijn voorzien van een stenen gewelf. Van buiten is dit niet zichtbaar, omdat het dak vanaf de nok in een keer doorloopt naar beneden zodat de zijbeuken niet zichtbaar zijn. De voorzijde van de kerk is uitbundig, met zijn torentjes en andere versieringen. Binnen zijn de muren en pilaren geheel beschilderd en voorzien van katholieke voorstellingen en figuren, die typerend zijn voor een neogotisch interieur.

In tegenstelling tot veel andere katholieke kerken heeft de Sint-Bonifaciuskerk geen oost-west oriëntatie (de ingang aan de westzijde, het altaar gericht naar het oosten). In Alphen had dit namelijk betekend dat de ingang aan de achterzijde van de kerk in de richting van de polder had gestaan.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in