Brugwachtertje aan den Rijn logo
Tip!

Brugwachtertje aan den Rijn

Het Brugwachterhuisje levert een bijdrage aan de instandhouding van de fantastische locatie waar hij geplaatst zit. Het Brugwachterhuisje zorgt dat er een verbindingsimpuls wordt gegeven tussen de Hoge- en Lage Zijde en de Oude Rijn en het bieden van creatieve, zichtbare en leuke nieuwe activiteiten. Het huisje wordt bemenst door vrijwilligers en het draait voor eigen rekening en risico, zonder subsidies. Het huisje is eigendom van de Provincie Zuid-Holland en wordt beheerd door de Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed.

Er zijn een aantal superleuke ideeën voor het Burgwachterhuisje. Voorbeelden van deze ideeën zijn onder andere aansluiten bij Alphense activiteiten, een mini-vergadering, mini-expositie, informatieverstrekking, lekker kletsen op een 'kwebbelbankje' en het verkopen van leuke producten en bijvoorbeeld tickets.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in