GroenLinks
Advertorial Politiek plein

5 maart rondleiding door groene Gnephoekpolder

Zondagmiddag 5 maart organiseert GroenLinks Alphen aan den Rijn een rondleiding door de Gnephoekpolder. Het groen houden van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling zal raadslid René Driesen uitleg geven over het polderlandschap en aangeven wat de gevolgen van woningbouw in dit gebied zouden zijn. 

Het verzamelpunt van de wandeling is bij de Vrouwgeestmolen naast de Heimanswetering, waar geïnteresseerden om 14:00 uur met een kopje koffie worden onthaald. "Iedereen is welkom", zegt Driesen. "Om de waarde van een landschap te begrijpen helpt het om het met eigen ogen te zien, en om te horen waaróm iets bijzonder is. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en met elkaar in gesprek te gaan. Neem gerust uw fototoestel en verrekijker mee. GroenLinks heeft zich altijd ingezet tegen bebouwing van de Gnephoekpolder, om het open veenweidelandschap met weidevogels en het stiltegebied middenin het Groene Hart te behouden."

Ondanks de lancering door GroenLinks van een Plan B voor de woningbouw, waarin alternatieven worden genoemd, is in het najaar van 2022 door Wim Kuijken een advies aan de minister uitgebracht om duizenden woningen te realiseren in de polder. GroenLinks blijft zich, zowel in de gemeente als in de provincie, verzetten tegen die bouw. Dit onderwerp speelt dan ook een belangrijke rol in de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Tot op heden is de provincie Zuid-Holland tegen bebouwing omdat elders genoeg ruimte is voor woningen. Of dit zo blijft hangt af van de uitslag van de verkiezingen.

Driesen legt uit: "Buiten de aantasting  van het landschap verwachten wij dat de plannen weinig oplossen als het gaat om betaalbare woningbouw, die hard nodig is. Het realiseren van de woonwijk is zo duur (denk aan ontsluiting, waterveiligheid en bodemdaling) dat er onvoldoende sociale woningbouw mogelijk is. Ook betwijfelen we of er voldoende budget overblijft voor de beloofde verbetering van de natuurwaarde."

De rondleiding door de Gnephoekpolder start om 14:10 uur en eindigt om 16:00 uur, terug bij de molen. Hierna is er nog gelegenheid om vanaf 16:15 uur met een drankje na te praten in ’t Oude Raadhuys in Woubrugge. Wij hopen op mooi meer en zien uw komst met plezier tegemoet.


Meer nieuws

Romeinen gisteren 14:22

Romein Erik de Wagt Ridder in Orde van de Ster van Italiƫ

Alphenaar Erik de Wagt is benoemd tot Ridder in de Orde van de Ster van Italië in het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam. De voordracht én de uitreiking is gedaan door de Italiaanse ambassadeur. De Wagt zet zich al jaren in voor publieksgerichte activiteiten als Romeins herbelever in Nederland en in Italië.

Wonen en bouwen gisteren 09:18

Vernieuwing van Europapark: kom naar de inloopavond en bekijk het nieuwe ontwerp

Op 17 april krijgt Europapark in de Alphense wijk Kerk en Zanen een nieuw gezicht met de introductie van verbeterde sport- en speelvoorzieningen. Tijdens een inloopavond krijgt je de kans om het ontwerp voor onder andere de skatebaan, pumptrackbaan en andere speelvoorzieningen te bekijken.

Advertorial Milieu en duurzaamheid 13 apr. 2024 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek 13 apr. 2024 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek 13 apr. 2024 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.