GroenLinks Alphen aan den Rijn
Advertorial Politiek plein

5 over 12: waarom we de RES moeten steunen

Het is geen 5 voor 12, maar 5 over 12. We hadden gisteren iets moeten doen om minder CO2 uit te stoten. Vandaag is een compromis, morgen is sowieso te laat. Daarom wil GroenLinks Alphen aan den Rijn vol inzetten op meer isolatie, meer zonnepanelen op daken én op meer zonneweides en windmolens.

Met de Regionale Energiestrategie (RES) die in juni wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, maken we stappen om echt op weg te gaan naar die duurzame toekomst, zo stelt GroenLinks. Uiteraard moet daarbij goed gekeken worden hoe zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met het landschap en overlast door slagschaduw en moet geluid zo veel mogelijk worden voorkomen.

Regionaal of nationaal?

Een aantal regionale VVD-fractievoorzitters pleitten er onlangs echter voor om de opdracht tot de RES terug te geven aan het Rijk, zodat de regio de verantwoordelijkheid niet hoeft te dragen. GroenLinks raadslid Wouter van Kleef legt uit waarom zij dit een slecht idee vinden: “We kunnen lokaal een veel betere afweging maken over waar windmolens en zonneweides moeten komen dan het Rijk. Natuurlijk moeten er soms lastige keuzes worden gemaakt, maar daarom is het juist belangrijk om daar zelf de regie over te houden. Dit is zo afgesproken en alle dertig energieregio’s hebben een RES geproduceerd. GroenLinks vindt het bovendien belangrijk dat energie dichtbij wordt opgewekt: het scheelt energieverlies door transport en maakt ons onafhankelijker.”

Kernenergie

Daarnaast pleitten deze fractievoorzitters voor kernenergie. Ook dat is volgens GroenLinks geen goede oplossing. “Kernenergie lost het klimaatprobleem simpelweg niet op. Het is duur, onveilig, levert een afvalprobleem op en bovendien is realisatie op korte termijn onmogelijk. De VVD weet net zo goed als wij dat die kerncentrales er niet vóór 2030 zijn, terwijl we in het klimaatakkoord hebben afgesproken dat onze CO2-uitstoot halveren vóór 2030. We moeten nu daden stellen en onze kinderen en de generaties na hen niet opzadelen met ons klimaatprobleem. Niet anderen maar wijzelf zijn verantwoordelijk voor de toekomst, net als Shell (die door de revolutionaire rechtszaak van Milieudefensie in 2030 haar CO2-uitstoot met 45% omlaag moet brengen) kunnen we de problemen niet voor ons blijven uitschuiven.”

Zonne-energie

Maar kan dat niet zonder windmolens? We kunnen toch zonnevelden aanleggen? “Nee, met alleen zonnevelden redden we het niet, zon- en windenergie zijn allebei nodig. Uit het uitgebreide participatietraject van de gemeente blijkt dat veel inwoners de plaatsing van nieuwe windmolens langs de N11, en eventueel langs de N207 en N209, steunen. De provincie houdt deze windmolens echter tegen en klampt vast aan de illusie dat zonnevelden voldoende opbrengen om aan de landelijk vastgestelde klimaatdoelen te voldoen. De eenzijdige focus op zonne-energie is bovendien relatief kostbaar, duur en neemt veel ruimte in beslag. Dus: Provincie, maak inzet van windmolens snel mogelijk!” aldus Van Kleef.

Landschap

GroenLinks snapt dat een groen landschap zonder windmolens mooier is, maar windenergie is onmisbaar voor een effectieve aanpak van de klimaatcrisis. Van Kleef: “Plaatsing van de molens naast doorgaande wegen vinden wij acceptabel. Windenergie is veel efficiënter dan zonne-energie, het voorkomt dat honderden hectaren in het Groene Hart vol gelegd gaan worden met zonnepanelen. Wind is de logische oplossing voor de korte termijn. GroenLinks vraagt het provinciale bestuur van Zuid-Holland om snel te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor inpassing van windturbines langs de N11 en op het ITC/PTC-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Reservelocaties zijn langs de N207 en N209. Uit het onderzoek moet blijken op wat voor manier de windmolens zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het landschap, zodat de natuur zoveel mogelijk wordt gespaard en de molens zo min mogelijk hinder geven richting onze bewoners.”

Op naar een leefbare toekomst

Een oplossing zonder enige nadelige gevolgen, is dat mogelijk? “Helaas niet. Elke keuze die we maken heeft voor- en nadelen en is van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van ons allemaal. Welke maatregelen we nemen is daarom een afweging die we samen moeten maken. Naast wind- en zon is GroenLinks trouwens ook voorstander van alternatieve vormen van energieopwekking, zoals aquathermie. Onderzoek naar grootschalige toepassing hiervan in de regio is zeer kansrijk, omdat we hier beschikken over een ruime hoeveelheid oppervlaktewater. Eén ding staat voor GroenLinks als een paal boven water: er zijn snel drastische maatregelen nodig om het klimaat te redden.”

Meer informatie of in gesprek met GroenLinks over dit onderwerp? Neem contact op met Wouter van Kleef, kleefgl@gmail.com.


Meer nieuws

Jubileum vandaag 11:59

Geslaagd jubileumfeest bij Winkelcentrum de Baronie

Op zaterdag 25 mei was het feest in winkelcentrum de Baronie, want ze vierden hun 10-jarig jubileum! Alle bezoekers van het winkelcentrum waren uitgenodigd om dit bijzondere moment samen te vieren. Tussen 11:00 en 16:00 uur was jong en oud welkom om te genieten van een gevarieerd programma vol optredens en leuke activiteiten.

Politie en handhaving vandaag 10:33

Ruzie in speeltuin escaleert: Politie Alphen aan den Rijn grijpt in

Op zaterdag 25 mei omstreeks 16:00 uur ontving de politie Alphen aan den Rijn een melding van een ruzie in de speeltuin aan de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Wat aanvankelijk leek op een alledaagse jeugdruzie, escaleerde snel toen ouders zich ermee gingen bemoeien.

Advertorial Theater vandaag 09:45

Avondvullend programma bij Parkvilla met expositie, filmklassieker en muziek

Parkvilla organiseert op 12 juni een avondvullend programma rondom de indrukwekkende expositie LEF - Let’s Embrace Freedom - van fotograaf Henk Veldhuizen. Met deze tentoonstelling wil Henk laten zien hoe mooi het is als je vrijheid hebt om jezelf te zijn. Op deze avond is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

Advertorial Onderwijs gisteren 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!

Politiek gisteren 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Overige gisteren 15:26

Dag van de Vluchteling gevierd met speciale bijeenkomst

Op 20 juni 2024, de Dag van de Vluchteling, bundelen Kwadraad, Participe, Friends for Friends, Mix Support en de Gemeente Alphen aan den Rijn hun krachten voor een bijzondere bijeenkomst. In Buurthuis De Mozaïek nodigen zij eenieder uit om samen de Dag van de Vluchteling te vieren. Een warme, multiculturele ontmoeting staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het delen van verhalen, dromen, en het groeien als gemeenschap.