Mitchell Rietveld

Aanvraag bijdrage impulsgelden voor woningbouw in Rijnhaven

In Alphen aan den Rijn is een groot tekort aan woningen. Daarom zoekt de gemeente naar extra mogelijkheden voor woningbouw. Een groot project is het gebied Rijnhaven. Dit moet een gebied worden waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Op dit moment zijn al diverse woningbouwprojecten gerealiseerd in Rijnhaven. In het gebied Rijnhaven-Oost zijn echter twee bedrijven gevestigd die door hun uitstoot de bouw van woningen onmogelijk maken. Voor de verplaatsing van deze bedrijven zijn financiële bijdragen van het Rijk, provincie Zuid Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn noodzakelijk.

Zonder deze bijdragen worden er circa 850 woningen gebouwd, maar met deze bijdragen wordt het mogelijk Rijnhaven-Oost te transformeren tot een gebied waar in potentie ruimte is voor circa 2.000 woningen. Het is dan ook mogelijk het project Havenfront te realiseren, waarbij circa 668 woningen gebouwd kunnen worden, waarvan 50 procent in de categorie betaalbaar valt. Van deze 50 procent zal minimaal 25 procent als sociale huurwoning beschikbaar komen. Voor het project Havenfront werkt de gemeente samen met Vink Bouw en BPD.

Het Rijk heeft de regeling Woningbouwimpuls in het leven geroepen, omdat de vraag naar woningen sterk is toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Het college heeft inmiddels een aanvraag voor een financiële bijdrage van 5 miljoen euro voor het project bij de regeling Woningbouwimpuls ingediend.

Voorwaarde is dat medeoverheden 50 procent van de kosten financieren. Daarom is bij de Provincie Zuid Holland in oktober dit jaar een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de provinciale Knelpuntenpot van bijna 1 miljoen euro. De gemeenteraad zal waarschijnlijk in maart 2021 een besluit nemen of zij de resterende 4 miljoen euro wil uittrekken voor dit project. Een deel hiervan, 1,6 miljoen, staat hier al voor gereserveerd.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Online

Ergens onderweg is het vermogen verloren gegaan om gewoon met mensen te praten, naar mensen toe te gaan en naar mensen te luisteren. Het is echter te gemakkelijk om naar de coronacrisis te wijzen. Want: ook daarvoor al werd door onze lokale overheid zwaar ingezet op digitaal online zenden.

Voor Kinderen gisteren 16:23

Kids leven zich uit bij Fort Alpha tijdens de lockdown

Voor 52 enthousiaste kids kon hun woensdagmiddag niet meer stuk. Zij konden klimmen, klauteren en technieken aanleren bij het recentelijk geopende Fort Alpha, een parcours vol met hindernissen en obstakels. Zowel kids als ouders genoten volop.