Economie

Acceptatie en zichtbaarheid LHBTI's in Alphen

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een inclusieve maatschappij zijn, waarin niet wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking.

Alphenaren moeten, ongeacht hun seksuele geaardheid, hun seksuele- of genderidentiteit, in een veilige en tolerante leefomgeving wonen.

Een inclusieve samenleving dus, waarin iedereen zichzelf kan zijn. In het Plan van Aanpak Regenbooggemeente, dat het college dinsdag vaststelde, staan concrete acties die hieraan gaan bijdragen.

De aanpak die het college voorstelt komen voort uit de Intentieverklaring Lokaal Emancipatiebeleid 2019, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn en is breed opgezet. Op het gebied van onderwijs, jeugd, veiligheid, inclusie, hulpverlening, gezondheid, sport en kunst en cultuur is er aandacht voor de acceptatie en zichtbaarheid voor de LHBTI-ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen).

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: bijeenkomsten om de verbindingen met de ketenpartners en inwoners te faciliteren en ondersteunen, bewustwording vergroten zowel intern als extern en de LHBTI-ambities overnemen in gemeentelijke visies en beleidskaders.

De gemeente gaat met haar samenwerkingspartners het plan van aanpak uitvoeren. De werkwijze is gericht op samen met de inwoners en professionals doen wat nodig is om de gewenste ambitie te behalen. Hierbij is de sociale acceptatie voor LHBTI’s en meer bewustzijn onder jongeren en volwassenen over LHBTI’s een belangrijk onderdeel. Maar ook of de instellingen waar we initiatieven mee hebben ontwikkeld (scholen, zorginstellingen, sportverenigingen) een veiliger en toleranter klimaat hebben weten te creëren. Daarnaast wil de gemeente weten of in de (gezondheids)zorg en de hulpverlening het aanbod goed is afgestemd op de LHBTI’s en of de aangifte- en meldingsbereidheid onder LHBTI’s is verhoogd.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws