Algemeen

Alphen is flink gegroeid

Alphen heeft de laatste jaren fors meer inwoners gekregen. In de afgelopen tien jaar kreeg de gemeente er bijna 40.000 inwoners bij.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van 2018 is het bevolkingsaantal met meer dan 1.000 inwoners gestegen. Kijkend naar de cijfers van 10 jaar geleden is er een groter verschil zichtbaar. Waar Alphen in 2009 nog 72.178 inwoners telde, kwam het aantal inwoners in juni 2019 uit op maar liefst 111.356.

Redenen bevolkingsgroei
Er zijn verschillende verklaringen voor de bevolkingsgroei. Ten eerste worden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. Het overgrote deel van de toename aan inwoners komt doordat er zich meer mensen in Alphen vestigen dan dat er mensen emigreren. Het overgrote deel hiervan verhuist vanuit een andere gemeente naar Alphen, een klein deel komt door een toename van het aantal immigranten. Het CBS meldt dat dit een landelijke ontwikkeling is. De forse groei in de gemeente Alphen is ook te danken aan de fusie van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop in januari 2014. De prognose is dat het aantal inwoners de komende jaren in heel Nederland blijft stijgen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Wilhelmus op de boom
Gemeente vandaag 13:43

Wilhelmus op de boom

Eind april 1945 was het tij geheel ten gunsten van de geallieerden gekeerd. De bevrijding van het nog bezette deel van Nederland was slechts een kwestie van dagen. Het verschuiven van de avondklok van 8 naar 9 uur was een van de eerste tekenen van de naderende bevrijding. In de nacht van 28 op 29 april trouwden Adolf Hitler en Eva Braun. Op de 30e april pleegden ze zelfmoord.  Hitler werd opgevolgd door Groot-Admiraal Dönitz. Zijn belangrijkste opdracht volgens hemzelf was het leven van de Duitsers redden. Daartoe was overgave aan de geallieerden noodzakelijk.