Alphens EV

Alphen wil regionale invulling Klimaatakkoord iets scherper

De gemeente Alphen aan den Rijn is het eens met de Regionale Energie Strategie (RES) van de Regio Holland Rijnland. Toch willen zowel burgemeester en wethouders als de politieke partijen een aantal aanscherpingen.

In 2050 moet het energieverbruik in de regio Holland Rijnland voor 80 procent uit de regio zelf komen. De overige 20 procent kan worden ingevuld door bijvoorbeeld restwarmte uit nabije regio’s. Daarnaast wordt ingezet op 30 procent besparing. Voor het conceptprogramma kan het gemeentebestuur wensen en bedenkingen inleveren. Donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad haar wensen gedeeld met het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft zelf al aangegeven dat Alphen aan den Rijn op korte termijn aan wil sluiten op het verkrijgen van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Dit is voorzien voor de regio Leiden, maar een grotere regio voorzien is beter. De raad wil hiervoor meer inspanningen zien.

De gemeente wil meer in kunnen zetten op het opwekken van duurzame elektriciteit. Dit mag van de provincie niet in het Groene Hart. De gemeenteraad wijst erop dat er locaties, bijvoorbeeld langs de N11, zijn die wel degelijk ingezet kunnen worden voor windturbines. Daarnaast wil de gemeente ook gebruik kunnen maken van het veenweidegebied, zonder aan de waardevolle elementen in dit landschap te tornen.

De gemeenteraad wil de verhouding tussen gewenste zonne-energie en windenergie wijzigen. Er wordt volgens Alphen aan den Rijn te veel ingezet op de zon. De raad wil liever een gelijk aandeel van zon en wind, zodat deze aanvullend kunnen worden ingezet.

Belangrijk voor de Alphense gemeenteraad is dat energietransitie ook wordt gezien als sociaal vraagstuk.

Achtergrond
De RES van Holland Rijnland is gebaseerd op het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017. De verplichting om een RES te maken, komt voort uit het nationale Klimaatakkoord van 2019. Om een RES te maken, werken gemeenten onder meer samen met provincie en waterschappen. Op dit moment is de RES een conceptprogramma, opgesteld voor het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. Nu is het stadium bereikt waarin alle gemeenten hun wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken. De vervolgstap is een definitieve RES die door de deelnemende gemeenten moet worden goedgekeurd.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 20:01

MINERVA Theater

Er moet opnieuw geld worden bijgelegd bij Theater Castellum. Nu gebeurt dat elk jaar, dus we hoeven hier niet verbaasd over te zijn. Deze keer al helemaal niet, want het is een gevolg van de coronacrisis. Iedereen staat nu in het rood speciaal in de culturele sector.

Voor Kinderen gisteren 17:21

Culturenplein op het Topaasplantsoen feestelijk geopend

Onder toeziend oog van veel publiek is op vrijdagmiddag 10 juli het Culturenplein aan het Topaasplantsoen in Alphen geopend. Wethouder Gert-Jan Schotanus was aanwezig bij de onthulling van het bord.

Overige gisteren 16:08

Goedkeuring Zorgunit voor Maarten van den Bergh

Maarten van den Bergh, woonachtig in Alphen, liep vorig jaar een hoge dwarslaesie op bij een ongeluk. Sindsdien staat zijn wereld op zijn kop. Maar nu is er goed nieuws voor Maarten: er is overeenstemming bereikt over het plaatsen van een zorgunit.

Overige gisteren 15:12

Scootmobielruimte voor bewoners aan de Aardster

Voorheen moesten de bewoners van de Aardster in Alphen hun scootmobiel in de galerij stallen, maar daar komt verandering in. Vanaf volgende week kunnen zij namelijk gebruikmaken van een nieuwe scootmobielruimte naast het gebouw.