Alphens EV

Alphense Fietsersbond pleit voor verlaging snelheid bebouwde kom

In het begin van 2021 heeft Fietsersbond Alphen aan den Rijn belangrijke pijnpunten voorgelegd betreft de verkeersveiligheid in Alphen. Eén van die kwesties was om de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van vijftig naar dertig kilometer per uur. 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in het afgelopen jaar 229 doden vielen onder fietsers in het verkeer. Dat waren er 26 meer dan in 2019. En dit is het hoogste aantal in 25 jaar tijd. Voor de Alphense fietsersbond was dit één van de belangrijkste redenen om te pleiten voor een verlaging van de snelheid binnen de bebouwde kom. “Bewezen is dat met het toenemen van de snelheid tot ca. 70 km/u, ook de kans op overlijden exponentieel toeneemt. Reden temeer om binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk veilige snelheden te hanteren.”  

Een lange weg 

Het is een lange weg die de fietsersbond moet afleggen. In hun ogen wordt er met het thema ‘snelheid’ te weinig gedaan. Al enkele jaren willen zij de maximumsnelheid naar beneden schroeven. ‘’Er zou dan begonnen moeten worden op de weggedeelten waar geen gescheiden fietspaden aanwezig zijn. Dat kan veel, vooral ernstige ongelukken voorkomen. Het maakt voor de kwetsbare deelnemers aan het verkeer een groot verschil. Dat zijn dus fietsers, wandelaars en vooral ook kinderen’’, zo laat de fietsersbond weten.

Tweede Kamer 

In de Tweede Kamer is dit jaar een motie aangenomen waarin men een afwegingskader moet ontwikkelen. Hierin staat voorop dat het uitgangspunt een snelheidslimiet van dertig kilometer binnen de bebouwde kom bedraagt. Op doorgaande wegen kan hier dan van afgeweken worden, mits dit veilig kan.  

Wethouder Kees van Velzen zegde tijdens een Raadscommissie toe dat de herinrichting van de snelheidsverandering wordt onderzocht. Daarbij zette hij wel een kanttekening bij het kostenplaatje. ‘’De gemeenteraad heeft ingestemd met het Verkeersveiligheidsplan. Wat ons betreft: om te beginnen zo snel mogelijk alle wegen zonder vrijliggend fietspad naar 30 kilometer als maximumsnelheid. Daartoe is helaas nog niet besloten’’, aldus de fietsersbond. 

Fietsersbond Alphen aan den Rijn verzoekt de gemeente om gehoor te geven aan dit plan. Daarnaast pleiten zij ook voor het invoeren van een helmplicht voor snor- en bromfietsers en deze bestuurders van fietspaden te verbannen. Of deze plannen daadwerkelijk het licht gaan zien, zal de toekomst uitwijzen. 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie vandaag 19:59

MINERVA Terrasdomper

We hebben het allemaal moeilijk met dat hele jaar corona. Ondernemers hebben het echter nog een graadje moeilijker en dan vooral ondernemers die zich bezighouden met kunst, cultuur, evenementen en horeca. Er is gewoon amper perspectief.

Sport vandaag 18:43

SERA en Alphens.nl sponsoren Fort Alpha

Bij het outdoor sportpark Fort Alpha kun je naar hartenlust sporten in de buitenlucht. SERA en Alphens.nl sponsoren naast de benummering van alle obstakels ook beide een obstacle. Hiermee hopen we dat Ricardo kan blijven uitbreiden en individuen en groepen kan blijven motiveren om te sporten.

Gemeente vandaag 16:22

Gemeente vraagt inwoners naar hun visie op toekomstbestendig begraven

De huidige begraafplaatsverordening moet worden geoptimaliseerd, dit met het oog op toekomstbestendig begraven. Dit voorjaar wordt hier een beleidsvisie voor gemaakt. Om dit samen te stellen vraagt de gemeente naar de visie van inwoners op toekomstbestendig begraven.

Cultuur vandaag 14:57

De grote Alphense roman van schrijver Erik Jan Harmens

Schrijver Erik Jan Harmens brengt dit najaar een roman uit met de plek waar hij opgroeide als speelveld, Alphen aan den Rijn. Het boek genaamd Rigolettohof is een ode aan zijn familie én aan Alphen.