Alphens EV

Betere bereikbaarheid in gemeente Alphen aan den Rijn

De bereikbaarheid van de hele regio zal op termijn sterk worden verbeterd door de aanleg van de Bodegravenboog. Dat is het beste resultaat uit Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). De gemeenteraad zal het BBG project afsluiten. Het falen zit in een tweede oeververbinding over de Gouwe die niet is geregeld. Hierover gaat een brief naar Gedeputeerde Staten om alsnog tot een tweede oeververbinding te komen.

BBG is een langlopend gelegenheidsproject over de slechte verkeerssituatie rond de N207-zuid waar de in het gebied liggende gemeenten, de provincie en de waterschappen al heel lang over in gesprek zijn. Donderdag 4 april is in de raadscommissievergadering van gemeente Alphen aan den Rijn gesproken over de resultaten, de deelprojecten en de afsluiting van het BBG-project.

Tijdens de bespreking blijkt dat de Alphense politieke partijen zichzelf wel verwijten dat er nu na vijf jaar praten geen besluit over een tweede oeververbinding bij Boskoop komt. Inspreker Bot van het Molenberaad zegt het duidelijk: "En nu zitten we dus met de gebakken peren." Het punt is dat elke locatie voor een tweede brug, naast de bestaande Boskoopse Hefbrug, op bezwaren stuit van elke keer verschillende organisaties, bedrijven en bewoners.

Hefbrug kwetsbaar

Gemeente Alphen aan den Rijn is diep teleurgesteld dat er onvoldoende animo is om een tweede oeververbinding in Boskoop aan te leggen. De grote drukte op de Zijde, de verbinding via de Hefbrug tussen oost en west, wordt met een aantal maatregelen weliswaar iets minder maar niet opgelost. De Hefbrug is oud en kwetsbaar en heeft geen heel lang leven meer. Als er storing is, is meteen het verkeer in de hele Alphense regio ontregeld. Dat is al een aantal keren gebleken.

Brief aan provincie

Het Alphense gemeentebestuur zal tijdens de komende gemeenteraadsvergadering besluiten om hierover een brief te sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland met daarin de uitdrukkelijke wens om op lange termijn toch een tweede oeververbinding te realiseren. Als eerste moet hiervoor een locatie worden aangewezen. In de brief wordt een lichte voorkeur uitgesproken voor de locatie Halve Raak. De raad vraagt van de provincie om het ontwerp, realisatie en kosten van brug met aanlanding voor haar rekening te nemen. De gemeente Alphen aan den Rijn zal dan het ontwerp, realisatie en kosten voor de ontsluitende wegen betalen.

Bodegravenboog

Concreet wordt gestart met een verkenning naar de Bodegravenboog. Dit is een optimalisering van het knooppunt N11-A12. Hier mist een weggedeelte vanaf de N11 waardoor de doorstroming en de veiligheid niet goed genoeg is. Met de aanleg van de Bodegravenboog, de stip aan de horizon, wordt verwacht dat het fileleed op de N11 een stuk minder wordt en dat het de hele regio ontlast. Dit is een oplossing waar door Alphen aan den Rijn en Bodegraven al heel lang over wordt gesproken en die nu op de prioriteitenlijst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is geplaatst.

Hazerswoude-Dorp

De provinciale weg die Hazerswoude-Dorp doorkruist is een ongewenste en onveilige situatie: een drukke weg met snel verkeer en grote vrachtwagens. Er zijn verschillende verbetermaatregelen om de op- en afritten van en naar de provinciale weg zoveel mogelijk te scheiden van het dorpse verkeer inclusief landbouwvoertuigen. De plannen voor een tunnel voldoen echter niet aan de financiële en politieke kaders en daarom is dat op dit moment geen gedragen oplossing.

Gemeenteraad

De Alphense gemeenteraad zal in haar vergadering van 25 april instemmen met het afsluiten van het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) en met het zenden van een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland met het verzoek om mee te werken aan een tweede oeververbinding over de Gouwe. Het onderwerp komt als hamerstuk op de agenda en zal niet verder worden besproken.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Politiek plein vandaag 13:33

Politiek inloopspreekuur in Hazerswoude-Rijndijk

Maandagavond 3 juni houdt de fractie van GroenLinks van 19:30 tot 20:15 uur inloopspreekuur in Buurthuis De Som, aan de Joseph Haydenlaan 5 in Hazerswoude-Rijndijk. De gemeenteraadsleden zitten hier klaar voor al je vragen of aandachtspunten. Kom dus langs, ze horen graag wat jij belangrijk vindt!

Politie en handhaving vandaag 12:30

Kordate actie van 7-jarig meisje redt haar vader

Zondag 26 mei omstreeks 09:30 uur ontving de politie een melding van een onwelwording in een woning. Een 7-jarig meisje zag dat haar vader onwel werd en twijfelde geen moment. Ze belde direct haar moeder, die vervolgens de hulpdiensten inschakelde.

Jubileum vandaag 11:59

Geslaagd jubileumfeest bij Winkelcentrum de Baronie

Op zaterdag 25 mei was het feest in winkelcentrum de Baronie, want ze vierden hun 10-jarig jubileum! Alle bezoekers van het winkelcentrum waren uitgenodigd om dit bijzondere moment samen te vieren. Tussen 11:00 en 16:00 uur was jong en oud welkom om te genieten van een gevarieerd programma vol optredens en leuke activiteiten.

Politie en handhaving vandaag 10:33

Ruzie in speeltuin escaleert: Politie Alphen aan den Rijn grijpt in

Op zaterdag 25 mei omstreeks 16:00 uur ontving de politie Alphen aan den Rijn een melding van een ruzie in de speeltuin aan de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Wat aanvankelijk leek op een alledaagse jeugdruzie, escaleerde snel toen ouders zich ermee gingen bemoeien.

Advertorial Theater vandaag 09:45

Avondvullend programma bij Parkvilla met expositie, filmklassieker en muziek

Parkvilla organiseert op 12 juni een avondvullend programma rondom de indrukwekkende expositie LEF - Let’s Embrace Freedom - van fotograaf Henk Veldhuizen. Met deze tentoonstelling wil Henk laten zien hoe mooi het is als je vrijheid hebt om jezelf te zijn. Op deze avond is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

Advertorial Onderwijs gisteren 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!