Gemeente Alphen aan den Rijn

Bijeenkomst toekomstbestendige arbeidsmarkt

Op 19 juni organiseerde wethouder Han de Jager  een bijeenkomst van het platform toekomstbestendige arbeidsmarkt bij Kasteel Metaal. Diverse bedrijven zoals Bentvelzen Transport en Arriva presenteerden tijdens de bijeenkomst hun oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Een oplossing kan zijn om op te leiden én om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het Werkgeversservicepunt Rijnvicus adviseert bedrijven hierover en kent de mogelijkheden, voordelen en regelingen voor werkgevers.

“Het gaat goed met de economie. Zo goed dat we een historisch laag werkloosheidspercentage hebben. Veel bedrijven uit de regio draaien goed. Keerzijde daarvan is dat het voor onder andere de sector transport en logistiek lastig is om aan personeel te komen. Het platform toekomstbestendige arbeidsmarkt probeert hier concrete oplossingen voor te verzinnen,” aldus wethouder Han de Jager

Kasteel Metaal
“Voor 2019 zien we een omzetstijging van ruim 50%. Daar zijn we ontzettend blij mee maar een dergelijke toename vraagt veel flexibiliteit. Het is voor ons een uitdaging om alle vacatures in te vullen. Het aanbod is beperkt en we merken dat jongeren minder kiezen voor techniek. De jongeren die er wel voor kiezen zijn veelal niet aangesloten bij de huidige stand van de techniek. We innoveren en automatiseren in hoog tempo en dat kunnen opleidingsinstellingen lang niet altijd bijbenen. Het is daarom belangrijk dat we intensiever met elkaar gaan samenwerken.“

Op de bijeenkomst werd duidelijk dat het een (mogelijke) oplossing is om met gemotiveerde statushouders te werken. Kasteel Metaal onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om een campus voor metaal en techniek te starten voor jongeren, werkzoekenden en eigen medewerkers. “Een leven lang leren is van groot belang om aansluiting te houden met de nieuwste technologieën en processen. Het zou enorm waardevol zijn voor de regio en de branche als we gezamenlijk een campus kunnen realiseren waar kennisdeling plaatsvind tussen bedrijven, werkzoekenden en opleidingsinstellingen.”

Platform Toekomstbestendige arbeidsmarkt
Twee keer per jaar agendeert de gemeente platformbijeenkomsten om kennis en kunde samen te brengen en om te zetten in actie. Uit het platform zijn al nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen MBO Rijnland, het Wellant college en agrarische bedrijven. Dit platform is een unieke samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Het platform werk veel samen met organisaties die lastig aan personeel kunnen komen zoals in de sectoren: bouw, metaal, techniek, transport en logistiek en de Greenport, zorg en welzijn.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Limesjaar 2022 gisteren 17:57

Zomerkleding, winterkleding en iets over de garnizoenen

Wist je dat er weinig bekend is over de garnizoenen die castellum Albaniana bewoonden, omdat er bijna geen archeologische vondsten zijn gedaan waaruit dit blijkt? En wat is het verschil tussen de winterkleding en de zomerkleding van de soldaten? Dit en meer nieuwe artikelen op Romeins Alphen.

Politiek gisteren 16:48

De speerpunten van Nieuw Elan, VVD, CDA en D66

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen zich sterk gemaakt voor hun eigen speerpunten. Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 zijn nu gekomen met een gezamenlijk coalitieakkoord. De vraag is dan: wat hebben zij bereikt vanuit hun eigen verkiezingsprogramma.