Algemeen

Bodem daalt in veenweidegebied steeds sneller

Het is vooral het veenweidegebied, waar de gemeente Alphen aan den Rijn middenin ligt, waar de Nederlandse bodem de meeste schade ondervindt van droge zomers. Dit komt omdat de bodem dan inklinkt. De oorzaak is uitdroging, daardoor vergaat het veen en zakt de bodem.

In Alphen aan den Rijn zijn in de afgelopen zomers in verschillende dijken scheuren veroorzaakt door droogte gerepareerd. Naast de schade door een lange droge zomer is er ook schade door de daarop volgende stortbuien. Het hoogheemraadschap probeert door het aanpassen van de grondwaterstand de bodemgesteldheid te beheersen.

Dit betekent wel dat in meer extreme situaties er twee tegengestelde belangen zijn: enerzijds moet de grondwaterstand hoog genoeg zijn om gebouwen te beschermen, anderzijds is een lage grondwaterstand nodig om het veenweidelandschap in stand te houden.

Een hoge grondwaterstand is de natuurlijke toestand van wat nu het veenweidegebied is. Bij hoog water ontstaat, opnieuw, een landschap van wetlands. Het wordt moerassig met veel modder en riet. Dit landschap is ongeschikt voor het houden van koeien.

Verzakkingen
Het westen van Nederland zou zonder dijken onder water staan. Dat is een bekend gegeven. De grondwaterstand wordt door het hoogheemraadschap laag gehouden. Dat versterkt wel het zakken van de bodem in haar geheel, het inklinken. Dat het zo hard gaat als blijkt uit de nieuwe bodemdalingsmap is echter zorgwekkend, vooral omdat het effect door de droge warme zomers wordt versterkt. Als het zo doorgaat komen er steeds meer scheuren in de grond en in de dijken, en verzakken er steeds meer huizen.

Daling in Alphen
De bodemdaling in de gemeente Alphen aan den Rijn is fors. Dit is te zien op de nieuwe bodemdalingsmap. Ten zuiden van de N11 tussen Alphen-Stad en Groenendijk is de daling 6 tot 9 millimeter per jaar. Hetzelfde geldt voor het dorp Boskoop. Tussen Alphen-Stad en Boskoop en ook ten oosten van dit gebied is de bodemdaling ietsje minder, namelijk 4 millimeter. De enige vlek in de gemeente waar niet of nauwelijks, minder dan 1 millimeter, bodemdaling is ligt midden tussen Boskoop en Benthuizen.

Op de hoofdfoto een scheur in de Dijksloot veroorzaakt door droogte (Josh Walet)
Op de tweede foto treedt de Dijksloot buiten haar oevers na een fikse hoosbui (Alphens EV)


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Bij Hoogvliet sparen voor gratis theatertickets
Advertorial Winkels gisteren 15:35

Bij Hoogvliet sparen voor gratis theatertickets

Klanten van supermarkt Hoogvliet sparen vanaf 28 augustus 2019 voor het tweede kaartje gratis voor diverse theatervoorstellingen, geschikt voor de hele familie. De voorstellingen van onder andere Doornroosje De Musical, Peppa Pig, Brandweerman Sam Live en Fien & Teun zijn te boeken bij verschillende theaters in het marktgebied van Hoogvliet.

Peutersurvival weer van start
Advertorial Sport gisteren 11:37

Peutersurvival weer van start

Vanaf september start De Thermen2 weer met een twaalfweekse cursus peutersurvival niveau 1. De Thermen2 geeft de cursus om kinderen tussen de 3 en de 4 jaar zelfredzaam te maken mochten zij onverhoopt te water raken.