Verkeer en vervoer

Bomen, fietsers en overlast zorg bij Steekterbrug

De Alphense gemeenteraad is blij met het ontwerp voor de nieuwe Steekterbrug. De zorgen gaan over hoge bomen en een eventuele lokale weg. Maar, vooral is er bezorgdheid over de te verwachten overlast van de nieuwbouw die in 2020 en 2021 plaatsvindt

De Steekterbrug is in 2022 aan het einde van haar technische levensduur. De provincie Zuid-Holland is dan ook al een aantal jaren bezig met het plan om de brug te vervangen. De nieuwe brug wordt een verbetering ten opzichte van de huidige brug. In het plan zit ook een lokale weg die in een later stadium kan worden aangelegd om de bereikbaarheid tussen de wijk Kerk en Zanen en Alphen-centrum te verbeteren.

De gemeente Alphen aan den Rijn moet voor de aanleg van de brug het bestemmingsplan aanpassen. Daarvoor is inmiddels een aantal procedures doorlopen. De Alphense gemeenteraad zal in de komende raadsvergadering op 21 februari het bestemmingsplan goedkeuren. De provincie kan dan verder met de aanbestedingsprocedure voor het vinden van een aannemer.

De zorgen van de fracties gaan over de impact van het vernieuwen van de Steekterbrug. Het is wel de bedoeling dat de impressie, die is voorzien van hoge bomen naast de brug, ook echt zo mooi wordt. Het is fijn dat op deze brug goed voor de fietsers is gezorgd, maar het is gewenst dat de aansluiting van de fietspaden naar de Hefbrug verbeterd.

Verkeershinder
De grootste zorg is echter die van overlast tijdens de bouw. Het bouwen van een nieuwe brug duurt lang en geeft geluidsoverlast en ernstige verkeershinder. De N207 is de doorgaande route tussen Leimuiden (A4) en Gouda (A12). Er is veel woon-werkverkeer en de verwachting is dan ook dat in de spits grote files rond de brug ontstaan. Ook wordt veel overlast voorzien op de alternatieve route door Alphen-Stad van de Zegerbaan over de Albert Schweitzerbrug naar de N11 via de Hoorn en de Leidse Schouw.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Polderen
Blog Opinie 23 aug. 2019 19:55

MINERVA Polderen

De provincie Zuid-Holland heeft dan eindelijk ook een nieuwe coalitie. Als een van de laatste in Nederland. Net als elders zijn hier een paar kunststukjes uitgehaald om Forum voor Democratie eruit te houden.