Google Street View

Bouw twaalf sociale huurwoningen aan de Korenbloemweg kan volgend jaar al beginnen

De groenstrook tussen de Haagwinde, de Korenbloemweg en de Veldbloemweg in Alphen is aangewezen als onorthodoxe woningbouwlocatie, een binnenstedelijke locatie waar op korte termijn gebouwd kan worden. Als alles meezit kan er volgend jaar al begonnen worden met de bouw van de woningen.

Er is al jaren een grote behoefte aan grondgebonden sociale huurwoningen. Enkele jaren geleden was er een grote behoefte om spoedzoekers (statushouders, arbeidsmigranten, zorgvragers en starters) te huisvesten. Er is toen in samenwerking met Woonforte een inventarisatie gedaan naar percelen waar (extra) woningbouw gerealiseerd kan worden om huisvesting van deze doelgroep mogelijk te maken.

Eén van de locaties die naar voren kwam was het perceel aan de Korenbloemweg. “De locatie is weliswaar niet per se geschikt voor de huisvesting van spoedzoekers, maar de grondgebonden woningen zorgen wel voor doorstroming, zodat deze ontwikkeling wel kan bijdragen in het huisvestingsvraagstuk”, aldus de gemeente.  

Zorgen van omwonenden

Inmiddels is er een ontwerp voor de locatie gemaakt en heeft Woonforte hier een haalbaarheidsonderzoek voor uitgevoerd. Het resultaat is een stedenbouwkundig plan voor 12 eengezinswoningen in de sociale huur, waar gemeente en Woonforte zich beide in kunnen vinden. Bewoners zijn ook betrokken bij het traject. De participatieavonden hebben geleid tot aanpassingen in het plan.

Tekst loopt door onder de afbeelding

korenbloemweg sociale huurwoningen.PNG

Omwonenden hebben aangegeven zich zorgen te maken over schade aan hun woningen. De vloeren en onderdelen van de fundering van de woningen aan de zuidzijde van de Korenbloemweg hebben te maken met betonrot. Ook is er sprake van verzakking. De bewoners verwachten dat de bouw schade veroorzaakt. Uit onderzoek blijkt dat de kans op schade door heien kleiner dan één procent is.

De bewoners trekken het rapport in twijfel omdat volgens hen onvoldoende bouwkundig onderzoek naar de staat van de funderingen is gedaan. Extra bouwkundig onderzoek verandert echter niets aan de conclusie. Om de zorgen van bewoners zoveel mogelijk weg te nemen is met Woonforte afgesproken dat er schroefpalen worden toegepast. Op die manier wordt de kans op schade nog verder ingeperkt.

Groenstructuur zoveel mogelijk behouden

Woningbouw op binnenstedelijke locaties gaat vaak ten koste van groen, zo ook bij de Korenbloemweg. Echter, de hoofdgroenstructuur langs de Dijksloot blijft intact. Ook aan de voorzijde van het plan blijft een groenstrook over die gebruikt kan worden voor de buurtbarbecue. Het trapveldje gaat wel verloren. Het Ericapark, waar wel gevoetbald kan worden, ligt op 200 meter. Ook zijn er voetbaldoeltjes bij de Klaproosstraat, op 250 meter van de Korenbloemweg.

Bij het realiseren van de woningen gaan naar verwachting drie populieren verloren. Maar dit wordt wel gecompenseerd. Er wordt € 4000 per boom in het bomencompensatiefonds gestort. Er worden daarnaast ook weer nieuwe bomen gepland langs de Dijksloot, om de groenstructuur te versterken.

Snel starten is wenselijk

Omdat de voorbereidende werkzaamheden al zijn voltooid, kan het plan al binnen enkele maanden in procedure. Bij een goed verloop van de procedure kunnen de woningen snel worden gerealiseerd. Er zijn geen andere binnenstedelijke locaties in de stad Alphen aan den Rijn waar grondgebonden sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, zeker niet op korte termijn.

Dat het snel wordt gerealiseerd is volgens de gemeente belangrijk gezien de reconstructie van de Haagwinde. “Bij deze reconstructie kan een deel van de openbare ruimte voor het woningbouwplan worden gerealiseerd. Als het woningbouwplan wordt uitgesteld en dit deel van de openbare ruimte niet wordt meegenomen tijdens de reconstructie, dan moet dit op een later moment worden aangelegd. Dat zorgt voor een extra overlast omdat er dan twee keer aan de openbare ruimte moet worden gewerkt. Ook zorgt deze splitsing voor extra kosten.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport vandaag 12:01

HCA Heren 1 is kampioen en promoveert naar overgangsklasse

Zondag 22 mei 2022. Een historische dag voor Hockey Club Alphen. Heren 1 mocht het kampioenschap op hun naam schrijven en promoveert daardoor voor het eerst in de geschiedenis van HC Alphen naar de overgangsklasse.

Sport vandaag 10:28

Dansgroep MOVE IT Nederlands Kampioen

In het Hart van Holland theater in Nijkerk namen twee selectiegroepen van Studio Forza zondag deel aan het door Dutch Dance Organisation georganiseerde Nederlands Kampioenschap. En ze gingen zeker niet met lege handen naar huis.