Gemeente Alphen aan den Rijn - Alphaplan

Bouwplannen Swaenswijkplaats hebben geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, aldus het college

Aan de Swaenswijkplaats zullen zeven woningen gebouwd worden. Hoewel de woningen nodig zijn, zijn er wel zorgen over de verkeersveiligheid en de monumentale bomen. Het college beantwoordt hier vragen over.

“Het aspect verkeersveiligheid is onder de aandacht gebracht van de wethouder verkeer”, begint het college. “De verkeerssituatie ter plaatse heeft verschillende kenmerken die invloed hebben op de verkeersveiligheid. Via het kruispunt Prins Hendrikstraat – Swaenswijkplaats – Stationsstraat zijn meerdere verkeersbewegingen: ongeveer 800 tot 1000 auto’s per dag en via de Swaenswijkbrug rijden ongeveer  4.000 tot 5.000 fietsers per dag. Hiervan rijden de meeste fietsers van en naar deze brug via de Stationsstraat.

“Door de bouw van de zeven woningen zal het verkeer via het kruispunt iets toenemen (circa 25 à 35 auto’s per dag). Dit aantal is daarmee gering ten opzichte van het totaal en heeft geen significante invloed op de verkeersveiligheid. Verplaatsen en concentreren van de ondergrondse afvalcontainers zal een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid op de fietsroute over de Swaenswijkbrug”, aldus het college.

Monumentale bomen

In de ondergrond van het openbaar gebied op de bouwlocatie bevinden zich vele kabels en leidingen en tegelijkertijd ook essentiële boomwortels van de bestaande bomen. “Wanneer in die beperkte ruimte extra voorzieningen of leidingen moeten worden aangebracht moeten keuzes worden gemaakt”, zo stelt het college. “We zijn al geruime tijd zorgvuldig onderzoek aan het doen naar de mogelijkheden om de bomen te sparen. De waarde van de bomen wordt zorgvuldig gewogen.”

“Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk alle noodzakelijke voorzieningen, onder- en bovengronds, een plaats te geven in de beperkte ruimte in het plangebied. Het is noodzakelijk heldere keuzes te maken tussen de verschillende waarden en objecten”, sluit het college af. Op een later moment zullen zij een definitieve beslissing maken over de bomen.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.