Maurice Noordermeer

Buurtbewoners klagen over overlast Kabouterbos, maar verplaatsen gaat niet gebeuren

In het Prinses IreneBos opende in het voorjaar van 2021 een heus Kabouterbos. Kinderen vinden het daar geweldig, maar buurtbewoners van de Grashof zijn er minder blij mee. Zij ervaren overlast van het Kabouterbos en dienden een verzoek tot verplaatsing in.

Het idee voor het Kabouterbos komt van de 7-jarige Fay. Zij had eenzelfde bos gezien toen zij met haar grootouders in Den Hoorn was. Dat er niet net zoiets in Alphen was, vond zij erg jammer. Daarop heeft de moeder van het meisje een brief aan de gemeente geschreven. Toen ging het balletje rollen. Het bos werd aangelegd door de Gemeente Alphen aan den Rijn, IVN en buurtbewoners. Nadat er ook genoeg tuinkabouters verzameld waren, kon het Kabouterbos in het voorjaar van 2021 geopend worden.

Geluidsoverlast en drukte

En het Kabouterbos bleek een succes. De eerste weken was het er regelmatig erg druk, vooral met kinderen en hun ouders, opa of oma. Buurtbewoners van de Grashof gaven toen al aan hier overlast van te ervaren en meldden zich bij de gemeente. Het gaat deels om dezelfde bewoners die meewerkten aan de realisatie van het Kabouterbos. Er zou sprake zijn van ‘onaanvaardbare geluidsoverlast en bezoekersaantallen waardoor hun woongenot aangetast werd’.

Takkenrillen en tellingen

Om de overlast die bewoners ervaren tegen te gaan, heeft de gemeente takkenrillen geplaatst om het kabouterbos heen. Bezoekers kunnen hierdoor maar aan één kant in en uit het Kabouterbos. Ook is er beplanting aangebracht tussen de takkenrillen en het water richting de tuinen van de bewoners aan de Grashof.

De gemeente heeft ook tellingen verricht om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers. “Tijdens de lockdown en meivakantie in de namiddag is een maximum van 60 bezoekers geteld. Vanaf 18 mei tot heden is ’s middags geen hoger bezoekersaantal aangetroffen dan maximaal 10”, geeft de gemeente aan. Dit aantal kwam niet overeen met de door de bewoners aangegeven aantallen.

“Duidelijk te zien is dat er in de eerste twee maanden wel een verhoogd aantal bezoekers was maar dat is sterk afgenomen. Er is geen sprake meer van structurele overlast. De conclusie is dat de toen geldende coronamaatregelen (o.a. horeca en pretparken dicht), de meivakantie en het feit dat het ging om een nieuwe toevoeging in het gebied zorgde tijdelijk voor extra aanloop.”

Alternatieve locatie

De bewoners dienden naar aanleiding van de overlast die zij ervaren ook een verzoek tot verplaatsing in. De gemeentelijke projectgroep Prinses IreneBos heeft daarop gezocht naar een alternatieve locatie in het gebied. “De enige geschikte locatie werd gevonden naast het speelbos. Helaas is deze locatie een veel meer open bos dat daardoor niet dezelfde geborgenheid biedt omdat hier de struiken-laag ontbreekt. De locatie ligt ook dicht tegen het speelbos aan waardoor het te verwachten is dat er eerder vandalisme zal optreden”, aldus de gemeente.

De alternatieve locatie is onderzocht samen met initiatiefnemers, IVN en aangrenzende horeca. “Allen zijn tegen verplaatsing of zien hiervoor geen aanleiding. Het niet (h)erkennen van de overlast en het onnodig ingrijpen in de natuur, voeren zij aan als argumenten. Ook de gemeentelijke projectgroep en de klankbordgroep Prinses IreneBos zien hiervoor geen aanleiding. Ook kan er geen andere vergelijkbare kwalitatieve locatie in het park worden aangewezen.”

Met andere woorden: het Kabouterbos in het Prinses Irenebos zal niet verplaatst worden. Bewoners van de Grashof zijn hier per brief over geïnformeerd.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Werken vandaag 15:27

Vijf goede redenen om te kiezen voor meer werkgeluk

Werkgeluk: een controversieel onderwerp waar zelden bij wordt stilgestaan. De combinatie van een leuke job, je privéleven, drie keer in de week sporten en het onderhouden van je sociale contacten vraagt om onwijs veel intrinsieke motivatie van jezelf, vind je niet? Je lichaam en geest zijn ervoor gebouwd. Maar is dat genoeg?

Politiek vandaag 14:34

Laatste optreden Van Velzen en De Jager

Kees van Velzen en Han de Jager nemen afscheid van de politieke arena in Alphen aan den Rijn. Beide CDA-wethouders keren niet terug in het college van burgemeester en wethouders. Zij stappen uit de actieve politiek en nemen donderdag 19 mei afscheid.

Calamiteiten vandaag 13:52

Grote file door verkeersongeval op de N11

Op de N11 is woensdag aan het begin van de middag een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenauto. Dit heeft een grote file veroorzaakt.

Wonen en bouwen vandaag 13:41

Bewoners Rode Dorp vieren de afronding van fase 1

Dinsdag werd in het Rode Dorp de oplevering van de nieuwbouwwoningen van Woonforte en de vernieuwde straten door de gemeente gevierd. Het feest startte in de Jan Nieuwenhuijzenstraat bij de onthulling van de nieuwe gevelsteen en eindigde met een gezellige barbecue in de speeltuin Kindervreugd.

Blog Opinie vandaag 12:02

Het zal je kind maar wezen

Nederland werd recent weer opgeschrikt door het zoveelste incident met een verward persoon. En weer wordt er moord en brand geschreeuwd hoe het zover heeft kunnen komen.