Ingezonden
Advertorial Politiek plein

Buurtbus weer een stapje dichterbij

De gewenste buurtbus in de hele gemeente Alphen aan den Rijn komt steeds dichter bij realisatie. Zaterdag 14 januari is een testrit gemaakt om de route en rijtijd te controleren. Initiatiefnemer Peter Versteeg reed uiteraard mee van Hazerswoude-Dorp naar Boskoop.

Peter Versteeg (Nieuw Elan) is in 2020 met een voorstel gekomen om een buurtbus in gemeente Alphen aan den Rijn op te zetten. “Een nieuwe buurtbus moet de dorpen onderling verbinden en aansluiten op een aantal normale buslijnen. Hiervoor is eerst een onderzoek nodig naar de gewenste route, de rijtijden en of er voldoende vrijwillige chauffeurs te vinden zijn.”

De Alphense gemeenteraad heeft vervolgens een initiatiefvoorstel aan het college van burgemeester en wethouders overhandigd. Het onderzoek is gestart in 2021 en in 2022 afgerond. “In november heeft een aantal raadsleden overlegd met Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp en Stichting Buurtvervoer Boskoop om een goede conceptroute te kiezen”, meldt Versteeg.

Deze gekozen route is zaterdag 14 januari getest. In het routevoorstel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast is gezocht naar optimale aansluiting (overstapmogelijkheden) met de buurtbus in Boskoop en het bestaande openbaar vervoer, buslijnen 165 en 187.

De buurtbus is volgens de Alphense raad een goede oplossing voor de onderlinge verbinding tussen dorpen, stad en buitengebied. De normale bussen (Arriva) rijden hoofdroutes en moeten minimaal kostendekkend rijden. Daarom vallen gebieden met relatief weinig inwoners ‘buiten de bus’. Om het openbaar vervoer te verbeteren, moeten plattelandsgemeenten steeds vaker zelf initiatieven op eigen kosten ontwikkelen.


Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.