Gemeente Alphen aan den Rijn

CDA trots op Alphen en de vele vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor anderen

De komende weken blikt het CDA met bekende en minder bekende politici terug en vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Vandaag aan het woord: Han de Jager, wethouder CDA die terugblikt op een mooie carrière, waar zijn sociale betrokkenheid de boventoon voert. Of het nu gaat om de thuiszorg, de jeugdzorg of onderwijs, jongeren of ouderen, waar zorg nodig is, of zaken beter kunnen dan wel moeten, Han kent de weg en zet zich ten volle in.

Han, waar ben je het meest trots op?

"We hebben de afgelopen jaren samen met betrokken partijen uit het veld en partners in en buiten de politiek veel bereikt, dus kiezen is lastig. Mijn passie is het sociaal domein, de ouderenzorg en de jongeren, want die hebben de toekomst. Dus ik noem graag de thuiszorg die goed werkt en de goede samenwerking met Tom in de buurt. Samen zorgen we dat de mensen met wie het financieel niet (meer) gaat, goed geholpen worden. Dat is niet alleen voor jongeren, maar veelal ook voor onze oudere inwoners van groot belang. Met Tom in de buurt zorgen we dat tijdig en dichtbij alle noodzakelijke hulp en ondersteuning wordt geboden. Als voorbeeld mensen die zonder werk zitten. Die worden geholpen naar een andere baan. Of jongeren die het betreft en in de financiële problemen komen, daarvoor zorgen we dat ze een dak boven het hoofd krijgen. Slechts een paar voorbeelden, maar daar gaat het om! We hebben grote stappen in de goede richting gezet en ik ben er trots op dat we de komende jaren met vaste contractpartijen door kunnen gaan."

Hoelang ben je wethouder en wat drijft jou?

"Voor het CDA ben ik ruim 18,5 jaar wethouder geweest, in zowel Boskoop als Alphen aan den Rijn. Om mijn werk goed te doen vind ik een grote inhoudelijke betrokkenheid erg belangrijk. Dat je weet wat er leeft in de dorpen, kernen en bij de verenigingen en dat je het SAMEN doet. Inspiratie vind ik in het fundament van de christendemocratie: omzien naar elkaar, bouwen aan een samenleving waar iedereen ertoe doet."

Wat is er voor de jeugd gedaan?

"Belangrijk is de realisatie van de nieuwe onderwijsgebouwen. In de kern Boskoop zijn nieuwe brede scholen gerealiseerd en verrees een nieuw vmbo complex (Yuverta, voorheen Wellantcollege). In de stad Alphen is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (ver-) nieuwbouw (bijna) gerealiseerd, voor Scala, Scope en Ashram. Dat duizenden kinderen hun onderwijs kunnen genieten in moderne, gezonde gebouwen, dat is toch geweldig."

Wat wil je verder nog kwijt?

"De gemeente gaat de komende jaren verder inzetten op preventie. Heel belangrijk. Daarbij moeten we verder focussen op de mensen die het écht nodig hebben. De juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Daar gaat het om!"


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.