ChristenUnie
Advertorial Politiek plein

ChristenUnie Alphen aan den Rijn in de ‘Coalition of the willing’

De ‘coalition of the willing’ is van start gegaan met een constructief overleg. De ChristenUnie kijkt uit naar de overlegkalender die ook door GroenLinks en PvdA is gevraagd.

De ChristenUniefractie heeft de wens geuit om het concept-uitvoeringsprogramma aan te vullen op thema’s, die aansluiten bij hun eigen speerpunten:

Doorbraakprogramma Communicatie en participatie

In de afgelopen verkiezingscampagne hebben zo’n beetje alle politieke partijen met elkaar geconcludeerd dat de Alphense samenleving behoefte heeft aan een overheid die dichtbij staat. Juist in deze tijd met diverse crises is dat erg belangrijk.

De ChristenUnie heeft dat als een speerpunt in de afgelopen verkiezingscampagne naar buiten gebracht: De ChristenUnie staat voor een open en transparante samenwerking tussen overheid en burger. We pleiten daarom voor fysiek bemande loketten dicht bij doelgroepen, een scherp oog voor participatie, een burgerforum en ondersteuning van vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door hen gratis scholing aan te bieden.

In het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college staan teksten die helaas geschreven zijn vanuit het gezichtspunt en de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Er staat meerdere keren vermeld dat de gemeente iets doet, maar over de inwoners staat er helemaal niets.

De ChristenUnie vindt dat er zo volledig voorbij wordt gegaan aan de wensen van de gemeenteraad en aan de verwachtingen van de inwoners. "Wij pleiten voor een omkering van de huidige werkwijze. De gemeentelijke organisatie moet dan wel worden gewijzigd. Er komt pas een open, volwaardige en zinvolle dialoog tot stand als de communicatie vanuit de gemeente gericht is op het gesprek met alle inwoners en belanghebbenden op een juist en passend moment."

Waar hebben de ondernemers, het maatschappelijk veld, de verenigingen en belangenvertegenwoordigers zelf behoefte aan? De ChristenUnie hoort nog veel te vaak dat er vanuit het gemeentehuis te veel wordt uitgelegd, maar niet wordt geluisterd. "Inwoners worden te vaak veel te laat betrokken bij een dossier wat hen aangaat en voelen zich dan aan de kant gezet."

De ChristenUnie wil daarom een doorbraakprogramma op Communicatie/ Participatie, waarbij meteen resultaten zichtbaar worden:

  • Sociale kaart op een placemat in dorps- en buurthuizen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben omdat ze in armoede dreigen te raken bereik je veel sneller via de sociale kaart (volgens al gemaakte afspraak) die is afgedrukt op een placemat, aangepast per dorp en altijd dichtbij beschikbaar in het dorps- of buurthuis. Zo kan iedereen direct gewezen worden op kansrijke aanvragen om de financiën thuis weer op orde te krijgen. En met iemand erbij beschikbaar om in een persoonlijk gesprek mensen op weg te helpen.
  • Hulp in de bibliotheken voor laaggeletterden en mensen die digitaal niet zo vaardig zijn. Bibliotheken hebben geld beschikbaar gekregen vanuit het Rijk. Zij kunnen doelgericht hulp aanbieden. Beter lezen, schrijven en de computer gebruiken en ondertussen ook de weg vinden richting passende hulp in het sociaal domein van de gemeente of een passende baan.
  • De Groene Hart Koerier in de lucht houden. Deze krant wordt van begin tot eind gelezen in de dorpen die wat verder weg van de kern Alphen aan den Rijn liggen. Op die manier komt de informatie over de ondersteunende (financiële) maatregels die vanuit Rijk en gemeente worden aangeboden sneller bij de mensen thuis.
  • Stimuleren van het oprichten van burgerfora op belangrijke dossiers en grote projecten. De ChristenUnie pleit voor een pilot voor een burgerforum op het gebied van armoedebeleid en op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid

  • Nieuwe woningbouw moet energieneutraal zijn, zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen. De Gnephoek ziet de ChristenUnie graag bebouwd als ‘Ecolonia 2.0’, met veel sociale en betaalbare woningbouw.
  • Afvalverwerking: "Ons vermoeden is dat de bronscheiding aangevuld of vervangen moet worden door nascheiding. Er moet worden gewerkt aan een meer effectieve afvalverwerking nu steeds duidelijker in zicht komt dat we in Alphen aan den Rijn de doelstelling niet halen. Wij willen graag een onderzoek naar het systeem dat het beste resultaat geeft voor de circulaire economie." Met de onderzoeksresultaten in de hand ziet de ChristenUnie graag daarna een workshop georganiseerd waar belangstellenden uit de Alphense samenleving, deskundigen en gemeentebestuur, gelijkwaardig aan mee kunnen doen. Een burgerforum voor dit onderwerp vindt de partij een uitstekend idee.
  • Verduurzaming van bestaande bouw: het is nu een goed moment om dat versneld op te pakken, in verband met de hoge gasprijzen. Daar moet een eerlijk verhaal bij worden verteld over de kosten van aanpassingen van woningen en de terugverdientijd. Met begrijpelijke voorlichting over bijvoorbeeld een lagere temperatuur van de verwarming, isoleren en de aanschaf van een warmtepomp.
  • Heel praktisch: stel één of meer teams van handige mannen en vrouwen beschikbaar om tochtstrippen te plakken, folie achter de radiatoren te plakken (verzorgd & verstrekt door de gemeente, in plaats van via een digitale tegoedbon) en vergelijkbare relatief eenvoudige maatregelen. Doe dat vooral in de wijken waar veel inwoners verduurzamingsmaatregelen (hoe klein ook) moeilijk kunnen betalen. Mensen met weinig geld doen eerder niets dan spullen kopen en/of iemand betalen om die maatregelen voor elkaar te krijgen. Wellicht moeten die ‘klussers’ door de gemeente worden ingehuurd, misschien zijn er ook mensen te mobiliseren die zich vrijwillig beschikbaar stellen of is er een link te leggen met RijnVicus.

Jeugd(zorg)

De ChristenUnie is blij met het voortvarend optreden van de wethouder op dit terrein.

"Wij zien dat uit onderzoek blijkt dat de enorme - en nog altijd groeiende - vraag naar Jeugdzorg helaas vaak ook ligt bij onrealistische verwachtingen die ouders hebben van hun kinderen en de enorme prestatiedruk die hieruit voortkomt. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat kinderen daar erg ongelukkig van worden en dat het er vaak thuis ook niet gezelliger op wordt. Dan wordt er een uitweg gevonden door het inroepen van Jeugdzorg, maar dat is dus niet altijd terecht. Er ligt daarom een taak bij het systeem om aan de voordeur beter passende gezinscoaching en relatietherapie aan te bieden, in plaats van te snel te verwijzen naar schaarse en dure jeugdzorg."

De ChristenUnie vervolgt: "Vanuit ouders en ook vanuit het onderwijs wordt er ook vaak een beroep gedaan op de financiën van Jeugdzorg. Dit terwijl sommige ouders dat eigenlijk prima zelf kunnen betalen. Ook scholen lijken soms via de weg van Jeugdzorg extra hulp in de klas te regelen. Daarom moeten bij het maken van nieuwe afspraken de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heel goed afgebakend worden."


Meer nieuws

Advertorial Verkeer en vervoer vandaag 09:27

Laat jouw auto-olie verversen zonder afspraak bij Auto Service Alphen B.V.!

Om ervoor te zorgen dat de motor van hun auto goed blijft functioneren, moeten automobilisten om de zoveel tijd de motorolie laten verversen. Bij Auto Service Alphen B.V. hebben klanten de mogelijkheid om hun olie te laten verversen zonder vooraf een afspraak te maken.

Onderwijs gisteren 18:26

Leerlingen Groene Hart Topmavo organiseren AVEA-markt

Morgen organiseren de leerlingen van klas 3tl voor de tweede keer de AVEA-markt. Tijdens deze markt kunnen de bezoekers meer dan 35 marktkraampjes bezoeken en bijvoorbeeld smoothies, t-shirts, armbandjes, koeken en nog veel meer andere producten kopen. Ook kan men flessenvoetballen, pullbar hangen, nagels laten lakken en wordt er muziek gemaakt.  

Advertorial Horeca-arrangementen gisteren 17:40

Nieuw bij De Beren: 3-Gangen Puzzel Diner

Sinds kort kun je bij De Beren Alphen aan den Rijn niet alleen terecht voor een heerlijk 3-gangen diner, maar los je ook puzzels op om jouw eten vrij te spelen!

Kinderen gisteren 16:31

De King's Arena gelanceerd door Alphen Vitaal voor Koningsspelen

In aanloop naar de Koningsspelen heeft Alphen Vitaal een baanbrekend nieuw initiatief onthuld: De King's Arena. Dit online platform is speciaal ontworpen voor basisschoolkinderen in onze gemeente, met als doel hen op een speelse manier voor te bereiden op de Koningsspelen en meer te leren over sport, beweging en een gezonde levensstijl.

Politiek gisteren 15:15

BIZ-gebieden ontvangen jaarlijks financieel voorschot

Zowel in het centrumgebied van Alphen-Stad als van Boskoop hebben de ondernemers een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) opgericht. Elk bedrijf legt een bedrag in en vanuit de ontstane fondsen worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De gemeente Alphen aan den Rijn int de bedragen en keert deze uit aan de BIZ-organisaties.