Schetsontwerp Winkelcentrum Aarhof - Alphen aan den Rijn van adviesbureau Common Affairs, blz. 47.

ChristenUnie-fractie wil betere financiële onderbouwing voor herontwikkeling Aarhof

In de raadsvergadering van april kwamen enkele interessante onderwerpen aan bod, zoals de plannen voor herontwikkeling van winkelcentrum De Aarhof. De projectontwikkelaar wil dat de gemeente de parkeergarage aankoopt, maar de ChristenUnie vindt dat de projectontwikkelaar hiermee enkel profiteert van de lusten en de lasten afwentelt.

Winkelcentrum De Aarhof is in 1974 gebouwd en is nog altijd het hoofdwinkelcentrum van Alphen, maar inmiddels wel verouderd en dus aan een ingrijpende renovatie toe. Voor dat doel is een concept ontwikkelingsplan opgesteld door de projectontwikkelaar, die enkele jaren geleden het winkelcentrum met omliggende grond heeft gekocht.

Dat ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van twee woontorens (van 43 en 61 meter hoog, met samen ruim 300 woningen) boven een vernieuwd winkelcentrum en een nieuwe parkeergarage. Het is de bedoeling dat met de opbrengst van de woningen de renovatie van het winkelcentrum wordt bekostigd; ook zou de gemeente de parkeergarage moeten aankopen en exploiteren.

Parkeergarage

Probleem is echter dat het gebruik van de parkeergarage zo weinig oplevert - ook met inzet van een deel van de opbrengst van de woningen - dat daar jarenlang behoorlijk veel geld van de gemeente bij moet.

De projectontwikkelaar wil dat de gemeente de parkeergarage aankoopt. Het college van B&W wilde voor de aankoop een aanzienlijk investeringsbedrag beschikbaar stellen (€ 6,5 miljoen). Deze investering zou moeten worden afgeschreven in veertig jaar, en de hiervoor nodige financiering zou uit de 'vrije' financiële ruimte van de gemeente moeten komen; daarnaast zou uit deze zelfde ruimte nog eens jaarlijks een fors bedrag beschikbaar worden gesteld voor onderhoud, beheer en exploitatie van de parkeergarage.

De ChristenUnie vindt echter dat op deze manier de projectontwikkelaar wel heel eenzijdig profiteert van de lusten, maar de lasten afwentelt op de gemeente, lees: de lokale gemeenschap. Bovendien is nog niet helemaal duidelijk of de nieuwe woningen alleen in het dure segment zullen vallen; in dat geval profiteren de midden- en lagere inkomens hier niet van. Daarom heeft de ChristenUnie voorgesteld om vooralsnog alleen akkoord te gaan met het schetsontwerp voor wat betreft bouwvolumes en maximumhoogten.

Ruime instemming voorstel

De overige ruimtelijke onderdelen van dit ontwerp zouden pas kunnen worden beoordeeld wanneer ook zaken zijn vastgelegd als categorieën te bouwen woningen (aantallen sociale woningen en woningen voor middeninkomens) en regels voor het tegengaan van speculatie (zoals minimumaantal jaren eigen bewoning door de kopers). Ook moet met de projectontwikkelaar opnieuw worden onderhandeld om een betere regeling te bereiken voor financiering en exploitatie van de parkeergarage: een regeling die gunstiger is voor de gemeente en dus ook voor de belastingbetalende inwoners.

Dit voorstel heeft in de gemeenteraad ruime instemming ontmoet: het is aanvaard met 30 tegen 7 stemmen en daarmee in de plaats gesteld van het voorstel van B&W.

Tijdens de bespreking van beide voorstellen zijn ook bezwaren van omwonenden naar voren gekomen tegen de hoogte van de woontorens. Er zijn 1.100 handtekeningen tegen het project aangeboden aan de wethouder. Dit gegeven was voor de overgrote meerderheid - inclusief ChristenUnie - geen reden om het schetsontwerp af te wijzen. Dit onder verwijzing naar het bestemmingsplan dat nog moet worden vastgesteld voor het ontwikkelingsplan. Daarbij geldt overigens wel de kanttekening dat de slagingskans van bezwaren tegen woontorens op deze plaats (in het centrum van een middelgrote stad) doorgaans gering is. Hier staat tegenover dat, nu de noodzaak van massale woningbouw niet omstreden is, een grotere bouwhoogte in het centrum landschappelijk en vanwege behoud van natuur en landbouwgrond te verkiezen is boven stedelijke uitbreiding in het landelijke gebied, en dus verdere verstening van het buitengebied. De opstelling van de ChristenUniefractie is dus zeer wel te verdedigen.

Op de foto: zicht vanaf het Rijnplein.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek plein vandaag 14:36

D66 Alphen aan den Rijn is tegen gratis parkeren in centrum

D66 is tegen de invoering van de eerste anderhalf uur gratis parkeren in het stadscentrum en de verbinding die is gelegd met de Onroerend Zaak Belasting. Als uitruil zal de OZB voor winkeliers worden verhoogd.

Advertorial Winkels vandaag 13:04

Wijnen voor de koude winterdagen bij La Bodega ‘87

Krijg jij ook helemaal zin om het in huis gezellig te maken en een lekker uitgebreid herfstdiner op tafel te zetten? Daar hoort natuurlijk wel een heerlijke wijn bij van La Bodega ’87! Nu de herfst echt is begonnen kan je bij La Bodega ’87 terecht voor wijnen die goed bij dit seizoen passen.