Schetsontwerp Winkelcentrum Aarhof - Alphen aan den Rijn van adviesbureau Common Affairs, blz. 47.

ChristenUnie-fractie wil betere financiële onderbouwing voor herontwikkeling Aarhof

In de raadsvergadering van april kwamen enkele interessante onderwerpen aan bod, zoals de plannen voor herontwikkeling van winkelcentrum De Aarhof. De projectontwikkelaar wil dat de gemeente de parkeergarage aankoopt, maar de ChristenUnie vindt dat de projectontwikkelaar hiermee enkel profiteert van de lusten en de lasten afwentelt.

Winkelcentrum De Aarhof is in 1974 gebouwd en is nog altijd het hoofdwinkelcentrum van Alphen, maar inmiddels wel verouderd en dus aan een ingrijpende renovatie toe. Voor dat doel is een concept ontwikkelingsplan opgesteld door de projectontwikkelaar, die enkele jaren geleden het winkelcentrum met omliggende grond heeft gekocht.

Dat ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van twee woontorens (van 43 en 61 meter hoog, met samen ruim 300 woningen) boven een vernieuwd winkelcentrum en een nieuwe parkeergarage. Het is de bedoeling dat met de opbrengst van de woningen de renovatie van het winkelcentrum wordt bekostigd; ook zou de gemeente de parkeergarage moeten aankopen en exploiteren.

Parkeergarage

Probleem is echter dat het gebruik van de parkeergarage zo weinig oplevert - ook met inzet van een deel van de opbrengst van de woningen - dat daar jarenlang behoorlijk veel geld van de gemeente bij moet.

De projectontwikkelaar wil dat de gemeente de parkeergarage aankoopt. Het college van B&W wilde voor de aankoop een aanzienlijk investeringsbedrag beschikbaar stellen (€ 6,5 miljoen). Deze investering zou moeten worden afgeschreven in veertig jaar, en de hiervoor nodige financiering zou uit de 'vrije' financiële ruimte van de gemeente moeten komen; daarnaast zou uit deze zelfde ruimte nog eens jaarlijks een fors bedrag beschikbaar worden gesteld voor onderhoud, beheer en exploitatie van de parkeergarage.

De ChristenUnie vindt echter dat op deze manier de projectontwikkelaar wel heel eenzijdig profiteert van de lusten, maar de lasten afwentelt op de gemeente, lees: de lokale gemeenschap. Bovendien is nog niet helemaal duidelijk of de nieuwe woningen alleen in het dure segment zullen vallen; in dat geval profiteren de midden- en lagere inkomens hier niet van. Daarom heeft de ChristenUnie voorgesteld om vooralsnog alleen akkoord te gaan met het schetsontwerp voor wat betreft bouwvolumes en maximumhoogten.

Ruime instemming voorstel

De overige ruimtelijke onderdelen van dit ontwerp zouden pas kunnen worden beoordeeld wanneer ook zaken zijn vastgelegd als categorieën te bouwen woningen (aantallen sociale woningen en woningen voor middeninkomens) en regels voor het tegengaan van speculatie (zoals minimumaantal jaren eigen bewoning door de kopers). Ook moet met de projectontwikkelaar opnieuw worden onderhandeld om een betere regeling te bereiken voor financiering en exploitatie van de parkeergarage: een regeling die gunstiger is voor de gemeente en dus ook voor de belastingbetalende inwoners.

Dit voorstel heeft in de gemeenteraad ruime instemming ontmoet: het is aanvaard met 30 tegen 7 stemmen en daarmee in de plaats gesteld van het voorstel van B&W.

Tijdens de bespreking van beide voorstellen zijn ook bezwaren van omwonenden naar voren gekomen tegen de hoogte van de woontorens. Er zijn 1.100 handtekeningen tegen het project aangeboden aan de wethouder. Dit gegeven was voor de overgrote meerderheid - inclusief ChristenUnie - geen reden om het schetsontwerp af te wijzen. Dit onder verwijzing naar het bestemmingsplan dat nog moet worden vastgesteld voor het ontwikkelingsplan. Daarbij geldt overigens wel de kanttekening dat de slagingskans van bezwaren tegen woontorens op deze plaats (in het centrum van een middelgrote stad) doorgaans gering is. Hier staat tegenover dat, nu de noodzaak van massale woningbouw niet omstreden is, een grotere bouwhoogte in het centrum landschappelijk en vanwege behoud van natuur en landbouwgrond te verkiezen is boven stedelijke uitbreiding in het landelijke gebied, en dus verdere verstening van het buitengebied. De opstelling van de ChristenUniefractie is dus zeer wel te verdedigen.

Op de foto: zicht vanaf het Rijnplein.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Weekoverzicht gisteren 16:44

Het nieuws van week 23 samengevat in het Alphens.nl weekoverzicht

Wat speelde er afgelopen week in Alphen? Van te kort aan horecapersoneel en een pilot om de terrassen langer open te houden tot aan het Europees Kampioenschap dat deze week aftrapte en Thomas Berge die het aan de stok kreeg met handhavers. Dit en meer lees je in het Alphens.nl weekoverzicht. 

Werken gisteren 14:10

Het nieuwe vacature aanbod van week 23

Op zoek naar leuke baan of een nieuwe uitdaging in Alphen of omgeving? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen. Alphens.nl heeft haar eigen vacaturepagina. Op deze pagina zijn diverse soorten vacatures in verschillende branches te vinden. Ben jij nieuwsgierig naar het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen? Lees dan snel verder.

Romeinen gisteren 12:00

ROMEINEN Handelsnederzetting

Als er een castellum 'in the middle of nowhere' wordt gebouwd, verschijnt er binnen de kortste keren ook een handelsnederzetting. Dat zal in Alphen aan den Rijn niet anders zijn geweest. In zo'n kampdorp wonen gezinnen van soldaten, ambachtslieden en handelaren.

Overige gisteren 10:12

Betalen Alphense hondenbezitters straks geen hondenbelasting meer?

Een hond is je beste vriend, maar daar moet je jaarlijks wel wat voor over hebben. Althans, in de helft van de gemeenten in Nederland moet je nu nog hondenbelasting betalen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil van de belasting af. En dat scheelt Alphense hondenbezitters jaarlijks tientallen euro’s.