Pixabay
Advertorial Politiek plein

ChristenUnie voor totale herziening van gemeentelijke begroting

In voorgaande jaren heeft de ChristenUnie-fractie diverse keren vastgesteld dat de gemeente in goede tijden geen geld reserveert voor financieel slechte jaren. Plannen worden gemaakt zonder dat duidelijk is of die wel kunnen worden uitgevoerd. Initiatief wordt op initiatief gestapeld, zonder zorgen over betaalbaarheid.

Gevolg hiervan is dat de gemeenteraad nauwelijks of geen zicht heeft op de uitvoerbaarheid van deze en andere projecten die het college van B&W voorstelt. Is er wel genoeg geld, zijn er wel genoeg ambtenaren om alles uit te voeren? Door het ontbreken van een kadernota en het nog steeds niet leveren van een groslijst van de grote dossiers die onderhanden zijn, trekt de ChristenUniefractie tijdens de begrotingsraad van november 2023 de conclusie dat het college van B&W niet voldoet aan haar – bij wet vastgelegde - actieve informatieplicht naar de gemeenteraad.

Uit technische verklaringen, gegeven achter gesloten deuren, bleek dat de cijfers vanaf 2024 grote financiële tekorten tot gevolg zullen hebben. Ook bij dit overleg binnenskamers was de gemeenteraad niet betrokken. Dit terwijl de raad toch beschikt over het zogeheten budgetrecht!

Na diverse overleggen binnen het college, ook achter gesloten deuren, lag er uiteindelijk toch een begroting voor 2024 die sluitend leek. Maar na vasthoudend doorvragen van de ChristenUnie en andere fracties bleek dat er in 2023 een tekort van 6 miljoen is en dat dit zal oplopen naar 33 miljoen in 2024 door een stijging van de incidentele uitgaven. Mede hierdoor daalt in dezelfde periode de algemene reserve van 70 miljoen naar 10 miljoen, waardoor de financiële buffer van de gemeente wel heel erg snel slinkt.

De uitvoering van veel projecten is inmiddels stopgezet. Wij denken, vanwege een tekort aan financiering, te weinig mensen om het werk uit te voeren en te weinig geld in de begroting om het werk af te ronden. Dat gebeurt zonder communicatie met de gemeenteraad en met betrokkenen. Inwoners en organisaties krijgen geen antwoord op hun vragen waarom er niets meer gebeurd.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie gaf de gang van zaken rond het zogenoemde MFSA-project (Multifunctionele Sportaccommodatie) als voorbeeld. De uitvoering van dit project was al begonnen, maar werd onverwacht gestopt of zeer vertraagd, blijkbaar om financiële redenen. Maar onomkeerbare besluiten waren al genomen, want sommige sportvoorzieningen  zijn al gesloopt en aan sommige bestaande faciliteiten wordt geen onderhoud meer gepleegd. Het lijkt erop dat Alphense sporters, zoals de basketbalvereniging of de turners heel moeilijk of zelfs helemaal geen wedstrijden meer kunnen gaan organiseren.

In de raadsvergadering hebben we aan het college van B&W gevraagd waar het respect is gebleven voor de Alphense inwoners en kiezers, met al die geheime bijeenkomsten en onvoorspelbare uitkomsten na moeilijke afwegingen.

De ChristenUnie heeft om die reden tegen de begroting 2024 gestemd. Maar we zijn wel fervent voorstander van de toegezegde ‘midterm review’. Een tussentijdse evaluatie met een grondige herziening van de begroting en een beter controlemechanisme voor de gemeenteraad. Deze evaluatie moet worden uitgevoerd door de gehele gemeenteraad, op minstens gelijkwaardig informatieniveau aan het college in elke processtap.


Meer nieuws

Advertorial Winactie Sport vandaag 16:24

Win je aankoopbedrag terug bij Running & Walkingcenter!

Het voorjaar komt er langzaam aan en iedereen wil onderhand weer eens lekker buiten wandelen of hardlopen. Als extra stimulans heeft Running & Walkingcenter een mooie actie! Je kunt namelijk jouw aankoopbedrag terugwinnen!

Politie en handhaving vandaag 15:17

Jongen mishandeld op de Willemstraat

Gisteren, rond 15:30 uur, kreeg de politie Alphen aan den Rijn een melding van een mishandeling op de Willemstraat. Een jongen wilde daar gaan voetballen met zijn jongere broertje, toen een groep van tien jongens ook interesse toonde om mee te doen. Helaas namen zij echter de bal af en renden ermee weg. Toen de jongen zijn bal terug wilde halen, werd hij door vijf van deze jongens in elkaar geslagen.

Politie en handhaving vandaag 14:20

Politie onderzoekt inbraak op de Watermunt in Alphen aan den Rijn

Op vrijdag 19 april, omstreeks 20:15 uur, ontving de Politie Alphen aan den Rijn een melding van een inbraak op de Watermunt. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen 15:00 uur en 20:15 uur. Bij aankomst bleek het hele huis overhoop te zijn gehaald, wat het op dat moment nog moeilijk maakte om precies vast te stellen wat er allemaal was weggenomen.

Overige vandaag 13:55

Teken zijn weer actief: verhoogd risico op tekenbeten

Met het stijgen van de temperatuur en de komst van het voorjaar, trekken mensen er weer op uit. Echter, deze tijd van het jaar brengt ook een verhoogd risico op tekenbeten met zich mee. Dit blijkt uit een alarmerende stijging van het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl.

Advertorial Kinderen vandaag 12:36

Kinderfilms met ontbijtbuffet in meivakantie

Parkvilla heeft drie mooie films op het programma voor verschillende leeftijden. Dieren staan centraal deze vakantie en een aantal zijn gebaseerd op populaire kinderboeken.