Alphens EV

Cliëntenraad GO! voor Jeugd maakt zich zorgen

De cliëntenraad van jeugdzorgorganisatie GO! voor Jeugd is niet blij met de gang van zaken rond de overgang naar een Overheids-B.V. voor jeugdzorg. Voorzitter Ludy Heemskerk uitte haar zorgen over wachtlijsten, personeelsgebrek en communicatie. Wethouder Anouk Noordermeer haalde de kou uit de lucht met een aantal toezeggingen.

Ludy Heemskerk, voorzitter cliëntenraad GO! voor Jeugd, heeft in de raadscommissievergadering van 30 november met de Alphense raadsfracties gesproken over de overgang van de jeugdzorg van GO! naar een gemeentelijke organisatie. "Wij maken ons zorgen over de overgang. Onze grootste zorgpunten gaan vooral over of er straks voldoende personeel is en over de wachtlijsten."

De zorg over de wachtlijsten is er vooral, omdat kinderen die op de bestaande wachtlijst tot en met 31 december staan op een andere manier worden behandeld dan nieuwe aanmeldingen vanaf 1 januari. De bestaande wachtlijst wordt niet een-op-een overgenomen, maar er komt een apart traject om deze weg te werken. De zorg zit in de eisen die voor de aanbieders gelden die dit tijdelijke traject gaan vormgeven.

Exclusiviteit

"De voortgang bij de overgang van GO! voor Jeugd naar gemeente Alphen aan den Rijn gaat langzamer dan verwacht", zegt wethouder Noordermeer. "We zijn over sommige onderwerpen nog in gesprek met GO! En we delen in ieder geval de zorg over de wachtlijsten. De gemeente krijgt pas per 1 januari een overdracht, tot die tijd heeft GO! exclusiviteit voor de uitvoering."

De wethouder voegt hier een open uitnodiging aan toe: "Mijn deur staat altijd open. We hebben in ieder geval gesproken met medewerkers die vragen hebben en met de cliëntenraad, maar niet met de voorzitter."

Drie uitdagingen

Uit een raadsbrief van 28 november over de nieuwe jeugdzorg blijkt dat er drie belangrijke uitdagingen zijn:

  • Het oplossen van de bestaande wachtlijst. De optie die nu op tafel ligt, is een apart traject voor alle kinderen die voor 1 januari op de wachtlijst komen. Dan kan de nieuwe organisatie ‘schoon’ starten.
  • Het verlengen van de lopende zorgtrajecten. Dit kan alleen als de gemeente zoveel mogelijk zorgaanbieders contracteert. Dan kunnen de kinderen gewoon hun ‘eigen’ zorg blijven volgen en merken zij weinig van de overgang van de organisatie.
  • Aantrekken van voldoende medewerkers. De stand van zaken is dat er inmiddels vijftig aanbiedingen aan medewerkers van GO! zijn gedaan. Daarnaast zijn er 66 geïnteresseerden via de website, met hen wordt gesproken over welke functie passend is.

Communicatie

De cliëntenraad heeft moeite om aan informatie te komen ondanks gesprekken met GO! voor Jeugd. "Wij hebben een brief aan de wethouder gestuurd, maar die is nog niet beantwoord", aldus Heemskerk, die graag een schriftelijke reactie wil van de wethouder. Noordermeer zegde direct toe dit alsnog te zullen doen en meldt dat zij wel met een van de leden van de cliëntenraad heeft gesproken en ook met medewerkers. En: "De nieuwe directeur is inmiddels ook in gesprek. Het gaat de gemeente vooral om continuïteit, zodat niemand straks tussen wal en schip valt."

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders van kinderen in een zorgtraject bij GO! voor Jeugd. Vacatures worden niet meer ingevuld en de raad bestaat tot 31 december nog uit vier personen. Vanaf 1 januari zal een nieuwe cliëntenraad moeten worden geformeerd bij de nieuwe jeugdzorgorganisatie.

De cliëntenraad heeft overigens geen moeite met het plan voor de nieuwe organisatie: "Wij vinden het plan goed, maar we maken ons zorgen of alles wel gaat lukken per 1 januari. We zijn bang dat het gedoe van vier jaar geleden bij de opstart van GO! zich zal herhalen."


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Sport vandaag 16:11

Opening buurtsportvereniging Kerk en Zanen

Op 3 juli vindt van 14:00 – 16:00 uur de opening van de buurtsportvereniging in Kerk en Zanen plaats. Een buurtsportvereniging is een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen bewegen. De vereniging wordt georganiseerd door en met inwoners in de wijk.

Werken vandaag 12:59

Vacatureoverzicht week 24: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier. 

Verkeer en vervoer vandaag 11:26

Onderhoudswerkzaamheden aan A12 en A20 in volle gang

Het grootschalige onderhoud aan de A12 en A20 is nu twee weken bezig. In juni wordt het wegdek vernieuwd tussen Nieuwerbrug aan den Rijn en Utrecht, en er wordt gewerkt aan viaducten en vangrails. Weggebruikers van Alphen aan den Rijn richting Utrecht dienen hier rekening mee te houden.   

Overige gisteren 16:38

Woonforte overhandigt cheque ter waarde van € 5.000 aan Participe

Op de Nationale Buitenspeeldag op de Burgemeester Bruins Slotsingel overhandigde Monique Brewster, directeur-bestuurder van Woonforte, een cheque van € 5.000 aan Participe voor het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren in aandachtswijken. Participe en de jongerenwerkers zetten zich in voor deze kwetsbare groep binnen onze samenleving. Ook Woonforte vindt het belangrijk dat deze jongeren een waardevolle plek vinden in hun buurt.

Advertorial Kinderen gisteren 12:48

Romeinse dag in het Alphense Stadshart

Op vrijdag 28 juni wordt het Alphense stadshart omgetoverd tot een levendig Romeins dorp, speciaal voor groepen van zowel jongeren als ouderen. Het programma biedt activiteiten zoals een speurtocht en Romeinse vaartochten, waardoor op een interactieve manier kennis gemaakt kan worden met de Romeinse geschiedenis van Alphen.