Alphens EV

Coalitieakkoord 2022-2026 Nieuw Elan, VVD, D66 en CDA

Donderdag 19 mei biedt formateur André de Jeu het coalitieakkoord aan in de raadsvergadering van gemeente Alphen aan den Rijn. De coalitiepartners Nieuw Elan, VVD, D66 en CDA geven hierin op hoofdlijnen inzicht in hun plannen en ambities.

Formateur André de Jeu heeft de hoofdpunten van het coalitieakkoord tussen Nieuw Elan, VVD, D66 en CDA aan andere partijen voorgelegd en om input gevraagd. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SGP en RGL hebben zich vervolgens aangesloten bij een Coalition of the Willing, een akkoord tussen de coalitiepartijen en partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, maar wel vroegtijdig willen aanhaken bij initiatieven.

Uitvoeringsprogramma

Het coalitieakkoord is er één met de hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Bij het samenstellen is advies gevraagd aan alle andere partijen in de raad en aan ruim dertig maatschappelijke partners. Na de start van het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt het akkoord uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.

Participatie

Er wordt zwaar ingezet op samenwerking en participatie in combinatie met een oplossingsgerichte houding van het complete gemeentelijke apparaat. "We zijn vooraf duidelijk over het niveau van participatie, dat kan variëren van informeren, raadplegen of adviseren tot coproduceren of meebeslissen."

Right to Challenge, wijk- en buurtbudgetten, raadsbesprekingen in dorp of wijk plus meer en betere inzet van digitalisering om betrokkenheid te verbeteren, worden hiervoor ook ingezet.

Wonen

De inzet van het woningbouwprogramma is 7.500 tot 10.000 woningen in de komende vijf jaar in de hele gemeente. Daarna moeten de Gnephoek en de Noordrand worden ingezet als woningbouwlocaties.

Doel is 30 procent sociale huur plus 40 procent woningen voor modale inkomens. Voor sociale huur is de huidige 25 procent de ondergrens. "Er is behoefte aan betaalbare studio’s of appartementen, aan grote en kleine eengezinswoningen met een tuin en aan ruime en luxere appartementen."

Wetten en wonen

Als de omgevingswet in werking treedt in 2023 wordt het gemakkelijker voor inwoners om in groepsverband of zelf te laten bouwen. Deze initiatieven worden gesteund.

Een nieuwe huisvestingswet maakt het gemakkelijker om meer woningen toe te wijzen aan mensen met een lokale binding. Hiervan zal gebruik worden gemaakt, net als van de sociale en economische binding die al bestaat.

Bij de provinciale en landelijke overheid wordt een stevige lobby voor meer mogelijkheden tot nieuwbouw voortgezet.

Duurzaamheid

Samenwerking, experimenteren en innoveren staan centraal bij het terugdringen van energieverbruik. Er wordt ingezet op minder verbruik onder inwoners, onder meer door isolatie. Ook de gemeente zelf gaat zuiniger om met energie en isoleert gemeentelijke gebouwen.

Lantaarnpalen worden uitgerust met led en bewegingssensors. Een grijswatersysteem, niet geschikt om te drinken, wordt in nieuwbouwwijken toegevoegd.

Er wordt ook ingezet op kleine acties, zoals Operatie Steenbreek en de aanschaf van regentonnen. Maar ook op grotere acties zoals duurzaamheidsleningen voor huiseigenaren en op elektrisch vervoer door bedrijven.

Zonne-energie

Alphen aan den Rijn zet in op zonne-energie als groene energiebron. Zonnepanelen komen op daken of hebben een dubbele functie van grond, zoals zonnedaken op parkeerplaatsen. De energie moet zoveel mogelijk worden opgeslagen in een thuisbatterij. Daarnaast zijn er onderhandelingen voor uitbreiding van het netwerk om terug te kunnen leveren bij overproductie.

Kleine windmolens op eigen grond kunnen als zij geen overlast veroorzaken. Er is echter in de gemeente geen plaats voor grote windturbines.

Groen

Groen is de kracht van een Groene Hart gemeente. Daarom worden 100.000 bomen geplant, zeker op plekken die versteend zijn zoals centra van stad en dorpen. Het bermenbeleid, met bloemen voor insecten, wordt voortgezet.

Het groenonderhoud wordt bijgesteld. Het verschil tussen wijken en dorpen moet verdwijnen. Daarnaast komt er meer aandacht voor natuurrijk water.

Afval

Er komt een actiever beleid om het percentage gescheiden afval te verhogen naar 75 procent. Hiervoor wordt gescheiden afval in wijken met hoogbouw bevorderd en wordt actief met het lokale bedrijfsleven gekeken naar het verminderen van verpakkingsmateriaal.

Betalen per zak afval (diftar) wordt niet ingevoerd.

Economie

Alphen aan den Rijn wil zich profileren als centrum van het Groene Hart en zoekt hiervoor regionale samenwerking. Voor een goede economische positie zijn zaken als goede bereikbaarheid en aantrekkelijke bedrijventerreinen belangrijk. Er wordt actief ingezet op de sectoren bouw, logistiek, landbouw en sierteelt. Deze zijn door EDBA, VOA en Greenport aangewezen als kansrijk.

Het grote buitengebied in de gemeente biedt eveneens kansen in de sectoren klimaatadaptatie, biodiversiteit, toerisme en recreatie in combinatie met duurzame energie, alsmede andere activiteiten van agrariërs zoals kamperen bij de boer. Experimenten in deze sectoren versterken zowel de landbouw als het toerisme met inzet van de publiekstrekkers Archeon, Boskoop, Bentwoud en Avifauna.

De Romeinse oorsprong van Alphen aan de Rijn en de opname in de Nedergermaanse Limes als Werelderfgoed kunnen beter worden benut. Een Romeins scheepvaartmuseum wordt waar mogelijk gestimuleerd.

Bereikbaarheid

Aan wegen, fietspaden en openbaar vervoer moet de nodige aandacht worden besteed. Alphen aan den Rijn moet een goed fietsknooppunt worden en er wordt meer ingezet op buurtbussen.

Ook komen er gesprekken met Zoetermeer, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland om een verbinding Zoetermeer - Alphen aan den Rijn - Schiphol - Amsterdam te verkennen.

In de Noordrand bij Alphen-Stad is een transferium gewenst.

Bestaanszekerheid

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Bedrijven slagen er niet in voldoende geschikt personeel aan te trekken en te behouden. Hier lijken kansen te liggen. De gemeente wil drempels wegnemen, zodat iedereen weer kan meedoen. Bij voorkeur in betaald werk. Vrijwilligerswerk is een tussenstap naar betaald werk of een alternatief. Voor het wegnemen van drempels wordt gedacht aan korte werkgerichte cursussen, flexbanen en mini-jobs met een coördinator.

Hulp bij geldzorgen

Er zijn veel mogelijkheden om hulp en ondersteuning te krijgen bij geldzorgen. Daar wordt niet genoeg gebruik van gemaakt. Daarom moet voorlichting hierover gerichter worden verspreid. Daarnaast wil de gemeente op korte termijn de schuldhulpverlening zelf uit gaan voeren.

Onder de noemer maatwerk valt ook experimenteren om tot duurzame oplossingen te komen: de behoefte van de inwoner staat centraal, regelgeving is ondersteunend.

Gelijke kansen voor alle kinderen

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Daarom wordt ingezet op buurtcentra, een kansrijke start voor kleuters, de Rijke Schooldag, samenwerking tussen sociaalmaatschappelijke organisaties en onderwijs, versterking van het beroepsonderwijs, inzet van preventieve maatregelen en een betere toegang tot jeugdhulp.

Positieve gezondheid

Voor positieve gezondheid is het ontmoeten en echt contact met medemensen onmisbaar, net als sport en bewegen, en genieten van kunst en cultuur. Iedereen moet de mogelijkheid hebben hiermee in aanraking te komen.

Voor sport geldt dat verenigingen meer gelijk behandeld zullen worden en meer mogelijkheden krijgen om onderhoud zelf uit te voeren, met een toets achteraf.

Er wordt zwaar ingezet op preventie. Het voorkomen van problemen, ziekte of beperkingen is beter dan het oplossen of genezen. Participe, Kwadraad en Alphen Vitaal hebben hiervoor een meerjarige subsidie van de gemeente ontvangen.

Financiën

Op basis van tien financiële principes gaat de aandacht uit naar kansen voor de inwoners en de leefomgeving. Aan alle plannen en voornemens hangt uiteraard een prijskaartje. Het coalitieprogramma lijkt financieel haalbaar en uitvoerbaar. De benoemde wethouders zullen een uitvoeringsprogramma opstellen waarin ook de financiën zijn uitgewerkt.

Het complete coalitieakkoord 2022-2026 staat hier


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Werken vandaag 16:53

Vacatureoverzicht: de nieuwste vacatures van week 12

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier. 

Advertorial Vrijwilliger vandaag 15:24

Word jij vrijwilliger bij de dierenambulance? “Het is leuk, leerzaam én zinvol!”

Van gewonde egels en uit het nest gevallen jonge vogels tot aan verdwaalde huiskatten en ernstig verzwakte zwanen – als vrijwilliger bij Dierenambulance Alphen aan den Rijn kom je van alles tegen. Het werk is zeker niet altijd even makkelijk, maar aan positiviteit is nooit gebrek. En dat komt vooral door de waardering en voldoening die alle vrijwilligers ervaren.

Milieu en duurzaamheid vandaag 14:01

Geen grap: vanaf 1 april statiegeld op blikjes

Lege blikjes van bijvoorbeeld bier of cola is een veel voorkomende vorm van zwerfafval. Daarom zal vanaf 1 april statiegeld worden ingevoerd op blikjes. Eerder werd dit al gedaan met kleine plasticflesjes. Waar je je lege blikjes vanaf 1 april kan inleveren lees je hier.

Advertorial Horeca vandaag 09:27

Tot en met april voordelig smullen van de beste Argentijnse spareribs bij El Caballo

Argentijns vlees dat écht uit Argentinië komt, en dan ook nog eens van de beste kwaliteit. Dat krijg je bij Argentijns restaurant El Caballo. Heb jij al trek in spareribs? Dan heeft het restaurant goed nieuws. Vanaf maandag 27 maart tot en met eind april eet je hun Argentijnse spareribs voor een nóg betere prijs.