Economie

College beslist over Sport Maatschappelijk Vastgoed

Dinsdag 29 september 2015 heeft het college een besluit genomen over het Sport Maatschappelijk Vastgoed. In de beleidsuitgangspunten van het college is bepaald dat gemeentelijke opdrachten niet langer exclusief aan één verbonden partij worden verstrekt maar veel meer door partijen de samenwerking gezocht wordt vanuit het principe 'right to challenge'. Dat heeft geresulteerd in het besluit om het beheer en dagelijks onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties met ingang van 1 januari 2016 niet meer door Sportspectrum te laten uitvoeren en om de exploitatie van de twee Alphens zwembaden bij een externe partij te beleggen (zijnde niet Sportspectrum).

Het beheer en dagelijks onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties wordt na 1 januari 2016 door een andere partij dan Stichting Sportspectrum uitgevoerd. Alle sportfaciliteiten blijven bestaan, er verandert niets aan het aanbod. Het tarievenstelsel blijft in stand. Alleen worden de taken straks via andere partijen uitgevoerd.

Op 3 november 2015 volgt een collegebesluit over welke partij(en) de taken voor het dagelijks beheer en dagelijks onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties met ingang van 1 januari 2016 gaan uitvoeren. Op 13 oktober 2015 volgt een collegebesluit over wie de zwembaden gaan exploiteren.

Voor Sportspectrum betekent dit dat zij de uitvoering van hun deel uit de subsidietender Opgroeien en Ontwikkelen samen met hun partners ter hand kunnen gaan nemen.

De gemeente is van mening dat er sprake is van ‘Overdracht van Onderneming’ waarbij andere partijen de medewerkers van Sportspectrum kunnen overnemen. De ‘Overdracht van Onderneming’ is wel een zaak tussen de huidige werkgever en de toekomstige opdrachtnemer. De wethouder gaat in overleg met beide partijen om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig omgaan met het juridisch kader van ‘Overdracht van Onderneming’.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Polderen
Blog Opinie 23 aug. 2019 19:55

MINERVA Polderen

De provincie Zuid-Holland heeft dan eindelijk ook een nieuwe coalitie. Als een van de laatste in Nederland. Net als elders zijn hier een paar kunststukjes uitgehaald om Forum voor Democratie eruit te houden.