Gemeente

College blijft bij besluit: geen bijdrage ijsbaan Leiden

Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn houdt vast aan haar standpunt om niet mee te betalen aan de 333-meter ijsbaan in Leiden. De afgelopen maanden zijn verschillende scenario's onderzocht, maar het college blijft bij besluit om geen financiële bijdrage te leveren.

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen met daarin de opdracht aan het college om diverse scenario’s ten behoeve van de schaatssport uit te werken. In totaal werden zes scenario's onderzocht, van het volledige gevraagde bedrag van 683.000 euro bijdragen tot gedeeltelijk bijdragen.

Het college heeft een voorkeur voor scenario 6: nu geen bijdrage leveren en de Alphense schaatsverenigingen meenemen in de te ontwikkelen Sportvisie. Binnen de Sportvisie wordt het sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Daarin worden ook de schaatsverenigingen meegenomen. "Dit is het enige scenario dat past binnen de huidige begroting", stelt het college.

Woensdag 16 januari komt de gemeenteraad bijeen voor een commissievergadering. Een dag later is er een extra gemeenteraadsvergadering om te besluiten over de ijsbaan, zodat de Leidse gemeenteraad op 24 januari het oordeel van de Alphense gemeenteraad kan meenemen bij het stemmen over de ijsbaan.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Calimeroland
Blog Opinie gisteren 19:57

MINERVA Calimeroland

Het is inmiddels meer dan 5 jaar later. Je zou zeggen dat het oude zeer dan wel een keer voltooid verleden tijd is. Maar nee, in de kleine dorpjes die met de grote boze stad tot één gemeente Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd, is het nog altijd kommer en kwel.