Josh Walet

College onderzoekt draagvlak BIZ-parkeren onder ondernemers centrum Alphen aan den Rijn

Het Alphense college heeft afgelopen november besloten om de eerste 1,5 uur parkeren gratis te maken in de parkeergarages. Om dit te bekostigen zal een nog op te richten BIZ een financiële bijdrage leveren. Een draagvlakmeting zal worden uitgevoerd om de BIZ te realiseren.

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een zone op een bedrijventerrein of winkelgebied. In deze zone wordt samen met andere ondernemers betaald aan onder andere de werkzaamheden in dat gebied. Het college hoopt dus een BIZ te kunnen oprichten met verschillende ondernemers in het centrum om de 1,5 uur gratis parkeren in de Alphense parkeergarages te financieren.

Het college is wettelijk verplicht om een draagvlakmeting uit te voeren onder de potentiële bijdragers. “Tijdens deze draagvlakmeting worden alle potentiële bijdrageplichtige ondernemers en eigenaren geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om zich vóór of tegen het instellen van de BIZ parkeren uit te spreken. Enkel bij voldoende gebleken draagvlak treedt de BIZ in werking”, aldus het college. Tussen 10 januari en 21 februari zal de draagvlakmeting plaatsvinden.

Stemmen

“Op 10 januari start de draagvlakmeting met een bijeenkomst op het gemeentehuis, waarvoor alle ondernemers en eigenaren in het Stadshart zijn uitgenodigd. Tijdens deze avond worden de stemformulieren uitgereikt”, legt het college uit. Ondernemers en eigenaren die niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, ontvangen het stemformulier per post. Stemgerechtigden stemmen voor of tegen de Verordening BIZ parkeren centrum Alphen aan den Rijn 2023-2027.

Na 21 februari wordt de stemperiode gesloten en worden de stemmen geteld. Er is sprake van voldoende steun als:

  • de respons bij de draagvlakmeting onder de gebruikers minimaal 50% is;
  • de respons bij de draagvlakmeting onder de eigenaren minimaal 50% is;
  • van de respondenten gezamenlijk minimaal 2/3 vóór de BIZ heeft gestemd;
  • van de gebruikersrespondenten minimaal 50% vóór de BIZ heeft gestemd;
  • van de eigenarenrespondenten minimaal 50% vóór de BIZ heeft gestemd;
  • de door de voorstemmers vertegenwoordigde WOZ-waarde groter is dan de door de
  • tegenstemmers vertegenwoordigde WOZ-waarde.

Bij voldoende gebleken draagvlak onder de bijdrageplichtigen treedt de BIZ met terugwerkende kracht per 1-1-2023 in werking.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Algemeen gisteren 18:12

De hele zomervakantie de beste kinderfilms bij Castellum!

Vier je zomervakantie met Tante Rita! De familie Dubbel doet mee aan een chocoladewedstrijd, maar door problemen in de chocolaterie moeten ze verhuizen naar een camping. Wanneer de kakkineuze Ria Bakzeil hoort van hun deelname, gebeuren er vreemde dingen en lijkt het alsof de familie gesaboteerd wordt.

Algemeen gisteren 14:02

Veiligheidsdag 2024: Kom naar Fort Alpha voor een spannende uitdaging

Op zaterdag 31 augustus 2024 staat Alphen aan den Rijn in het teken van de jaarlijkse Veiligheidsdag. Dit evenement vindt o.a. plaats bij Fort Alpha en biedt tussen 11:00 en 14:00 uur tal van activiteiten voor jong en oud. Een van de hoogtepunten is de uitdagende stormbaan, waar deelnemers de kans krijgen om de snelste tijd neer te zetten en een bijzondere prijs te winnen.

Algemeen gisteren 12:03

Jeugdleden Castellum doen verdienstelijk mee aan NK Beachvolleybal

In het weekend van 6 en 7 juli vond het NK Jeugd Beachvolleybal plaats bij Irene Beach in Bilthoven en Zomerkade in Huizen. In totaal streden 136 teams in diverse leeftijdscategorieën om de felbegeerde titel: Nederlands Kampioen! Daarbij waren ook 3 jeugdleden van Castellum aanwezig die verdienstelijk meestreden om de medailles.

Algemeen 23 jul. 2024 13:36

Natuurmomenten doet oproep voor betere waterkwaliteit

In Nederland is de waterkwaliteit een toenemend probleem, en ook in Alphen aan den Rijn hebben wij te maken met de gevolgen van slechte waterkwaliteit. Natuurmonumenten roept inwoners daarom op om de petitie voor schoon water te tekenen.