D66: “Ieder Alphens kind heeft recht op een rijke schooldag”

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Hoe mooi is het als dat begint bij gelijke kansen voor ieder kind? Daarom zet D66 zich vol in voor het invoeren van een rijke schooldag voor ieder Alphens basisschoolkind. D66 staat al jaren bekend als dé onderwijspartij en in deze gemeenteraadsverkiezingen willen ze voor onderwijs nog meer aandacht vragen.

Kansengelijkheid in plaats van kansenongelijkheid

Goed onderwijs is het fundament onder een vrije samenleving waar iedereen welkom is en waar mensen hun toekomst zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen vormgeven. “Waarom? Goed onderwijs gaat kansenongelijkheid tegen. Als de basis voor ieder kind gelijk is, dan maakt het voor je toekomst niet uit op welke plek jouw school in Alphen heeft gestaan. Dit geeft een goede basis die kinderen nodig hebben om later in hun leven te slagen. Dat rechtvaardigt dus een krachtige investering.”

Meer mbo- en hbo-opleidingen

D66 lijsttrekker Gert van den Ham gaf eerder al aan dat echt alles op alles gezet moet worden om meer beroepsonderwijs naar Alphen te halen, zowel op mbo- als op hbo-niveau. “Dit voorkomt dat steeds meer jongeren uit Alphen vertrekken om elders te gaan studeren. Jongeren die vervolgens niet meer terugkomen. Het behouden van de jongeren voor Alphen levert kennis op en zorgt uiteindelijk voor hoogwaardige arbeidskrachten en dat is juist waar Alphense ondernemers naar op zoek zijn. Daarbij zorgt het behoud van kennis voor het vergroten van de innovatiekracht van onze gemeente, zorgt het voor een beter investeringsklimaat en voor een voedingsbodem voor start-ups en (gespecialiseerde) ZZP’ers. En indirect draagt het ook nog bij aan duurzaamheid omdat het aantal woon-werk kilometers kan worden verlaagd.”

Goed onderwijs is meer dan een goede docent en goed lesmateriaal

Zorg je met meer mbo- en hbo-opleidingen voor verbreding, ook verdieping is noodzakelijk. Vandaar dat D66 een aantal randvoorwaarden gerealiseerd wil krijgen zoals: een passende onderwijshuisvesting, professionele ondersteuning in het onderwijs, ondersteuning bij recht op leren, het versterken van de medezeggenschap, aandacht voor een leven lang leren en, als onderdeel van het snel inburgeren van nieuwkomers, extra aandacht voor sneller leren van de Nederlandse taal.

Ieder kind recht op een rijke schooldag in een passend schoolgebouw

Inmiddels hebben we in Alphen voor bijna het hele voortgezet onderwijs passende schoolgebouwen. “In het basisonderwijs moet nu echt meer aandacht komen voor het renoveren en/of nieuwbouw van schoolgebouwen met een voor iedere school goed binnenklimaat. Daarnaast stagneert het plan om ‘groenblauwe’ schoolpleinen te realiseren, waarin ruimte komt voor meer groen en waterregulatie.” D66 wil sowieso dat basisschoolleerlingen in aanraking komen met meer dan standaard lessen. “Hoe mooi is een schooldag met kunst, cultuur, sport en gezond eten? Het beschikbaar hebben van zo’n schooldag voor ieder Alphens kind is de beste remedie tegen kansenongelijkheid", Kirsti van Dam, kandidaat-raadslid #3.

Professionele ondersteuning in het onderwijs

Op meerdere vlakken is ondersteuning en samenwerking noodzakelijk. Denk daarbij aan een goede samenwerking van het onderwijs met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Voorkomen moet worden dat leerlingen uitvallen. “Voor leerlingen die om wat voor reden ook (tijdelijk) niet in staat zijn onderwijs op school te volgen moet een passende oplossing gevonden worden. De financiële situatie van de ouders mag de inzet van extra begeleiding niet belemmeren. Ook dat hoort bij het bieden van kansengelijkheid", zegt Maurits de Vries, kandidaat-raadslid #2.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Evenementen vandaag 15:50

Laatste 500 tickets voor de Zomerspektakel Vrijdag nu in de verkoop

Sta jij straks op het Zomerspektakel aan het Meer om zoals vanouds lekker te zingen en te dansen op muziek van Anouk, Snelle en Kensington? Scoor dan nog snel je tickets, want met tweeënhalve week op de teller zijn er nog maar 500 kaarten beschikbaar.

Advertorial Maatschappelijk vandaag 15:01

Nieuw initiatief in de regio: “De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden”

Gelijke kansen voor alle kinderen. Het is een mooi uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Afgelopen jaren nam de kansenongelijkheid in de regio Leiden-Haaglanden verder toe. Door de coronacrisis raakten kinderen in een achterstandssituatie verder achterop. De Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil daar verandering in brengen. Door financiële ondersteuning van concrete projecten zoals extra taallessen of de coaching van ouders.

Politiek vandaag 14:16

Aanleg fietsbrug over Aarkanaal start na de zomer

Na enige vertraging plus oplopende kosten wordt de geplande fietsbrug over het Aarkanaal in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel na de zomer aangelegd. Naar verwachting kunnen de eerste Alphense fietsers en voetgangers in het voorjaar van 2024 de brug in gebruik nemen.

Wonen en bouwen vandaag 13:29

Sloopterrein Rode Dorp wordt vanaf donderdag eindelijk volledig afgesloten

Aankomende donderdag en vrijdag wordt in het Rode Dorp dan eindelijk de gehele bouwplaats voor de nieuwbouw van fase 2 afgesloten met hekken. “Daarmee maken we een afgesloten bouwplaats, een veilige omgeving waarbinnen we de oude woningen kunnen slopen en de nieuwe woningen kunnen opbouwen.”