Eveline Verhoeve

De speerpunten van Nieuw Elan, VVD, CDA en D66

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen zich sterk gemaakt voor hun eigen speerpunten. Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 zijn nu gekomen met een gezamenlijk coalitieakkoord. De vraag is dan: wat hebben zij bereikt vanuit hun eigen verkiezingsprogramma.

In Alphens Magazine van eind 2021, aan het begin van de verkiezingscampagnes, hebben alle vier de coalitiepartners hun  licht laten schijnen over wat zij voor de gemeente Alphen aan den Rijn willen bereiken in de komende vier jaar. Toen al bleek welke portefeuilles de voorkeur van deze partijen hadden bij het leveren van wethouders aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Beide Nieuw Elan-wethouders wilden ‘hun eigen’ portefeuille houden en het werk voortzetten. Dat is gelukt met Gerard van As op wonen en economie, Gert-Jan Schotanus op sport, onderwijs en wijken en kernenbeleid. Anouk Noordermeer heeft als VVD-wethouder precies gekregen wat zij het liefste wilde: sociale zaken en participatie. Het CDA heeft ook een aantal voorkeuren verzilverd, Relus Breeuwsma krijgt het buitengebied in combinatie met toerisme & recreatie plus verkeer & vervoer. Dat Gert van den Ham voor D66 financiën gaat beheren, is geen verrassing. Maar bij duurzaamheid is het addertje onder het gras dat afvalbeleid naar het CDA gaat.

Wonen
Wonen zal politiek gezien niet zo’n groot probleem worden. De gemeenteraad, en daarmee ook de coalitiepartners, zit op één lijn: ‘we’ hebben woningen nodig. Van As zet al jaren in op de Gnephoek en dat is de komende periode niet anders. Deze locatie is met naam opgenomen in het coalitieakkoord. De lobby bij Rijk en provincie gaat onverminderd door.

Een struikelblok voor de komende jaren wordt het prijskaartje. Natuurlijk moeten sociale woningen worden gebouwd, maar de woningnood voor de middeninkomens is minsten zo groot. En, zo meldt Van As, er moeten ook duurdere woningen komen voor de doorstroming, maar vooral om een nieuwbouwplan te kunnen financieren.

Sport en onderwijs
Voor sport en onderwijs is de afgelopen jaren een flinke slag geslagen. Het wordt vooral een voortzetting van het beleid. De insteek is een geïntegreerd en preventief beleid voor een vitaal leven voor alle inwoners.

Twee belangrijke projecten staan nu op stapel: een 400-meter schaatsbaan en een grote multifunctionele sportaccommodatie, ook wel bekend als Klein Ziggo Dome. Beide projecten worden gesteund door de coalitie, maar er is tegenstand bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad.

Sociale zaken en participatie
Wat er op sociale zaken moet worden bereikt, is duidelijk. De weg er naar toe is echter voor de nieuwe VVD-wethouder een andere dan voorheen. De uitvoering moet beter en resultaatgericht met meer regionale samenwerking. Lange wachtlijsten zijn Noordermeer een doorn in het oog, want de overheid moet zorgen dat mensen geholpen worden. Ook kan de zorg beter aansluiten als eerst naar de mens wordt gekeken en daarna pas de overheid in beeld komt. De basis moet verbeteren en de overheid moet er dan zijn als dat nodig is.

Bestaanszekerheid, participatie door werk en inkomen, is voor alle coalitiepartners heel belangrijk. Wie een inkomen heeft kan meedoen in de maatschappij. Daarom worden stevige afspraken gemaakt, vrijblijvendheid is uit den boze.

Buitengebied en verkeer
Voor het CDA is het buitengebied, inclusief de agrarische sector, belangrijk evenals het gemoedelijke karakter in de hele gemeente. Alle kwaliteiten en locaties aan elkaar knopen en Alphen aan den Rijn is een enorme publiekstrekker en het recreatieve middelpunt van het Groene Hart. Wethouder Breeuwsma mag dit CDA-standpunt oppakken en uitwerken. Daarbij voortbordurend op het ingezette beleid van zijn voorganger, CDA-wethouder Kees van Velzen.

Eveneens voortbordurend op het bestaande beleid is het oplossen van de knelpunten in Boskoop met een tweede oeververbinding en in Hazerswoude-Dorp. Ook moet de wijk Kerk en Zanen beter bereikbaar worden en het openbaar vervoer kan beter.

Financiën en duurzaamheid
D66 trekt al vele jaren aan de bel als het gaat om financieel beleid. Ook tijdens de verkiezingen. De belangrijkste onderwerpen de komende jaren zijn: een woning voor iedereen, duurzaam leven, beter onderwijs en aandacht voor cultuur. Maar deze speerpunten hebben een degelijke gemeentelijke financiële basis door een betere lokale economie nodig. Die financiële basis mag nu uit de koker van D66 komen: put your money where your mouth is.

Duurzaamheid is ook een onderwerp waar D66 van oudsher veel aandacht aan besteed. Het motto voor de komende periode is: stoppen met vage plannen en aan de slag! Dat zal Van den Ham dan ook gaan doen. Het meningsverschil in de nieuwe coalitie rond afval is opgelost door dit pijnpunt niet bij D66 maar bij het CDA onder te brengen.

Het complete coalitieakkoord 2022-2026 staat hier


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Doekje voor het bloeden

De menstruatiemotie heeft het natuurlijk gehaald in de Alphense gemeenteraad. Oftewel er komt een pilot op middelbare scholen om gratis maandverband en tampons te verstrekken.

Politiek gisteren 17:26

Algemene Beschouwingen deze keer niet erg spannend

Voor het vaststellen van de begroting voor het komende jaar hebben de Alphense politieke partijen hun mening gegeven in de Algemene Beschouwingen. Donderdag 30 juni hebben de meeste fractievoorzitters hun mening gegeven.

Advertorial JA in de Horeca gisteren 17:13

Julia (19) zegt JA in de Horeca: “Wijn is mijn nieuwe passie geworden”

Al een jaar vind je Julia (19) in de bediening bij Wijnbar&Zo. Met veel plezier laat zij gasten kennismaken met de lekkerste wijnen. “Eigenlijk ben ik een soort personal assistant, want ik sta altijd klaar voor de gasten. Ik voel aan wat ze nodig hebben en bezorg ze een gezellige tijd. Het leukste is als ik ze kan verrassen!”

Blog Fase 2, lees je mee?! gisteren 16:41

Brick by brick

Steen voor steen is het laatste huis in het rijtje gesloopt. Afgepeld als een ui. Tijdens de sloop van het laatste huis heb ik de hele dag in de stress gezeten omdat ik aan het werk was (dus niet thuis). Gelukkig is alles goed gegaan.

Politiek plein gisteren 15:58

Toekomstvisie voor De Werf als broedplaats

Dit jaar nog komt er een toekomstvisie voor De Werf, waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de locatie de functie van creatieve broedplaats moet hebben. Dat was de strekking van de overgenomen motie van GroenLinks tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 30 juni.