Zuijdervliet & Turkenburg
Advertorial Economie

Dit zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen van Prinsjesdag 2020

Dinsdag 15 september was het Prinsjesdag. Bent u benieuwd wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor uw bedrijf? Heeft u een overzicht nodig van de belangrijkste punten? Administratiekantoor Zuijdervliet & Turkenburg geeft ondernemers inzicht in de belangrijkste wijzigingen. 

Zuijdervliet & Turkenburg, gevestigd aan de Henry Dunantweg 24 te Alphen aan den Rijn, verzorgt naast diverse soorten belastingaangiftes, jaarrekeningen en administraties ook fiscale advisering en herstructurering van bedrijven. Met ingang van 1 januari 2021 worden er een aantal belangrijke fiscale wijzigingen verwacht. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen per belastingsoort:

Inkomstenbelasting

 1. Het basistarief in de inkomstenbelasting wordt met 0,25 % verlaagd naar € 37,1 %.
 2. Het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) gaat omhoog van 26,25 % naar 26,9 %.
 3. Het heffingsvrij vermogen in box 3 stijgt van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige (voor partners geldt dan een vrijstelling van € 100.000). Het tarief gaat van 30 % naar 31 %.
 4. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 6.670 in 2021 (in 2020 bedraagt de aftrek € 7.030).
 5. Bepaalde aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek en diverse ondernemersaftrekken zijn vanaf 2021 aftrekbaar tegen maximaal 43 %.
 6. Scholingsaftrek wordt per 2022 vervangen door een subsidieregeling.
 7. Contante giften zijn niet langer fiscaal aftrekbaar vanwege fraudegevoeligheid.
 8. Het eigenwoningforfait zakt in 2021 naar 0,5 % (2020: 0,6 %).

Loonbelasting

 1. Het werkkostenbudget voor 2020 is in verband met de coronacrisis verhoogd van 1,7 % naar 3 % voor de 1e € 400.000 van de loonsom. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 1,7 % voor de 1e € 400.000 en 1,18 % voor het resterende deel.
 2. Er is door het kabinet een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorgesteld. Deze crisismaatregel 2021 geeft ondernemers de mogelijkheid om een percentage van bepaalde gedane investeringen in mindering te brengen op de loonheffing.
 3. De werkgeversheffing ZVW stijgt in 2021 naar 7,00 % (2020: 6,7 %).

Vennootschapsbelasting

 1. Voor winsten in 2021 tot € 245.000 geldt een tarief van 15 %. In 2022 wordt deze grens verhoogd naar € 395.000.
 2. Ingaande 1 januari 2022 is het voorstel om de huidige voorwaartse verliesverrekening van maximaal 6 jaar om te zetten in een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening.
 3. Bedrijven die een verlies verwachten over 2020 als gevolg van de coronacrisis kunnen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 hier al rekening mee houden in de vorm van een coronareserve.

Overdrachtsbelasting

 1. Het algemene tarief wordt verhoogd van 6 % naar 8 %.
 2. Voor starters geldt vanaf 2021 t/m 2025 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar en de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt. Voor doorstromers op de woningmarkt blijft het tarief 2 %. Voor beleggers geldt ingaande 1 januari 2021 het tarief van 8 %.

Heeft u vragen over één van deze wijzigingen? Of over een bedrijfsovername, het starten van een nieuw bedrijf, wijziging van de rechtsvorm van uw bedrijf of andere fiscale vraagstukken? Administratiekantoor Zuijdervliet & Turkenburg helpt u hier maar al te graag mee. Neem gerust eens contact op via telefoonnummer: 0172-444449. Of neem een kijkje op de website.

Zuijdervliet-Turkenburg-logo_NEW2019_WEB.jpg


Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.