Josh Walet

Doelen Energieakkoord grotendeels buiten bereik

De Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn heeft onderzocht hoe het in Alphen staat met de uitvoering van het Energieakkoord dat in de regio Holland Rijnland is afgesloten en of de gemeente op koers ligt om de ambities in 2025 te realiseren. De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat een flink deel van de doelen niet gehaald gaan worden en heeft de aanbeveling gedaan om de inspanningen te vergroten.

De Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Dat Energieakkoord heeft als ambitie dat Holland Rijnland in 2050 een energieneutrale regio is. Daarnaast wordt ingezet op dertig procent energiebesparing ten opzichte van 2014, stoot de regio in 2050 nauwelijks meer CO2 uit en wordt geen aardgas gebruikt in de gebouwde omgeving. Die doelen gelden niet alleen voor de hele regio, maar ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

De Rekenkamercommissie constateert dat het hoofddoel niet binnen bereik is. Dit hoofddoel is om Alphen aan den Rijn in 2050 vrij van fossiele brandstof, energieneutraal en CO2-neutraal te maken. De oorzaak is vooral dat het provinciale beleid nu geen grootschalige wind en zonne-energie op land toestaat.

Maar dat is niet de enige oorzaak. In het huidige Alphense coalitieakkoord, ‘Zichtbaar en dichtbij’, wordt de ambitie voor energieneutraliteit feitelijk losgelaten. Dat komt omdat de coalitie heeft gezegd dat hernieuwbare energie ook plaats kan vinden met wind op zee. Wind op zee vindt plaats buiten de Alphense gemeentegrenzen. Daarmee is de energieneutraliteit van de eigen gemeente als doelstelling van Alphen aan den Rijn feitelijk buiten bereik. De Rekenkamercommissie merkt ook op dat de gemeenteraad hiermee een belangrijk sturingselement uit handen geeft.

Ook het tussentijdse doel om in 2020 veertien procent hernieuwbare energie op te wekken is niet gehaald. De teller bleef steken op 7,5%. Dat hangt onder meer samen met het feit dat Alphen aan den Rijn (nog) niet over warmtenetten beschikt. De tussentijdse doelen voor energiebesparing en zonne-energie zijn wél gehaald. Bij hernieuwbare elektriciteit laat Alphen aan den Rijn een flinke stijging van achttien procent zien.

De Rekenkamercommissie adviseert het gemeentebestuur om zich opnieuw expliciet uit te spreken over de duurzaamheidsdoelen. Daarbij adviseert de Rekenkamercommissie tevens in gesprek te gaan en te blijven met de inwoners en de Provincie Zuid-Holland over waar welke vorm van hernieuwbare energie wél mogelijk is in de gemeente. Daarnaast roept de Rekenkamercommissie de gemeente op meer vaart te maken met de benodigde vergunningen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit (zoals windturbines) en ervoor te zorgen dat de vergunningverlening in 2025 is afgerond. Anders zullen ook de doelen van 2030 niet worden gehaald.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Sport gisteren 17:43

D.O.S. viert groot succes met Clubkampioenschap

Op zondag 21 april kwamen de schijnwerpers te staan op de turntalenten van Gymnastiekvereniging D.O.S. Alphen aan den Rijn tijdens het Clubkampioenschap voor recreatieve turners en turnsters. Met een deelname van 155 enthousiaste leden, waarvan velen voor het eerst deelnamen aan een wedstrijd, was het een sportieve en gezellige dag.

Politiek gisteren 16:22

Gemeentelijke erepenning voor Museumpark Archeon

Tijdens een feestelijke Limesbijeenkomst is woensdag 24 april de gemeentelijke erepenning door burgemeester Liesbeth Spies uitgereikt aan Museumpark Archeon. Het museum krijgt de penning voor verdiensten voor gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van educatie, cultuurbehoud, toerisme, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid.

Advertorial Theater gisteren 15:09

Het boek Rust en Vreugd van Hendrik Groen in het theater!

Iedereen kent ze wel, de succesvolle dagboeken van Hendrik Groen waarin hij het dagelijks leven in zijn verzorgingshuis beschrijft. De schrijver heeft in een van zijn meest recente werken, Rust en Vreugd, zijn verzorgingshuis verruilt voor een volkstuin, waarvan de voorstelling binnenkort in Castellum te zien is!

Politiek gisteren 13:51

Subsidie voor 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid

Gemeente Alphen aan den Rijn viert dit jaar dat tien jaar geleden uit drie gemeenten één gemeente is ontstaan. In de hele gemeente worden kleinschalige feestjes gevierd. Organisatoren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In de pot zit in totaal € 75.000,- voor inwonersactiviteiten.

Politiek gisteren 12:17

Plan voor sportcomplex De Bijlen nog niet klaar

De Rijnstreekhal wordt opnieuw voor een half miljoen euro opgeknapt. De hal is dan voor de komende vijf jaar geschikt voor gebruik. De reden is dat het plan voor een nieuw sportcomplex in De Bijlen nog niet klaar is. Dit plan kan pas worden afgemaakt na de komende bezuinigingsronde door de Alphense gemeenteraad.

Politiek gisteren 10:46

Subsidie voor isolatie goedkope koopwoningen

Eigenaar-bewoners van goedkope slecht geïsoleerde koopwoningen in gemeente Alphen aan den Rijn kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Het gaat om vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Het maximale subsidiebedrag is € 1.460,- per woning.