EDBA wordt denktank voor gemeentebestuur

Economisch Development Board Alphen (EDBA) krijgt een nieuwe rol als onafhankelijke deskundige denktank voor de economische toekomst van gemeente Alphen aan den Rijn. Daarom wordt EDBA ook 'losgekoppeld' van de overheid.

Oorspronkelijk is EDBA opgericht om Alphen aan den Rijn beter uit de economische crisis te laten komen. Hiervoor was een aantal uitvoerende taken nodig: het adviseren over aanvragen voor een LEF-subsidie en het aanjagen van citymarketing. Beide uitvoerende taken gaan nu weg bij EDBA. De LEF-subsidie wordt voortaan door de gemeente zelf beoordeeld en citymarketing zal een zelfstandige stichting worden.

De nieuwe taak voor EDBA is functioneren als een denktank voor het gemeentebestuur. "De intentie is dat deskundigheid vanuit EDBA komt", legt wethouder Gerard van As uit. "Het moet gek lopen als de adviezen dan niet worden overgenomen." Met deze nieuwe functie doen ook de wethouders die tot nu toe een belangrijke rol hadden in EDBA, een stap terug.

EDBA zal zowel gevraagd als ongevraagd adviezen geven. "Als onafhankelijk adviesorgaan kan EDBA ingaan op ontwikkelingen op, lokaal, economisch gebied", zegt voorzitter Erik Braun. "De adviezen gaan veel meer dan voorheen over de toekomst." Om dit goed te kunnend doen, worden meer deskundige partners aangetrokken.
Directeur Joost Berkhout zal zich meer richten op de managementtaken binnen de stichting en op netwerken. "Een van mijn taken is om partijen te vinden die over bepaalde onderwerpen kennis en deskundigheid hebben."


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 18:22

Kledingbank gaat naar nieuw pand

Keldingbank Groene Hart gaat haar winkelruimte verhuizen naar de buitenrand van winkelcentrum De Aarhof. De kleding zal in de komende twee jaar worden verstrekt vanuit het voormalige pand van Bart Smit in de bocht naast de Hema.

Politiek plein gisteren 17:42

Woonwagenlocatie Goudse Rijpad wordt uitgebreid, maar hoe?

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Hoe dat gaat gebeuren is alleen nog niet duidelijk. Zo moet er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden en is niet bekend of de twaalf nieuwe plaatsen voldoende zijn.

Werkzaamheden gisteren 16:59

Karel Doormanstraat woensdag afgesloten wegens bomenkap

Bomen zijn belangrijk. Toch zorgen ze soms voor overlast. Daarom zullen op woensdag 7 december vijf bomen gekapt worden in het 'Rooie' Dorp. De KarelDoormanstraat is die dag daarom afgesloten.

Politie en handhaving gisteren 16:08

Vuurwerk in brievenbus zorgt voor gat in deurmat

Oud en nieuw komt weer in zicht. Hierdoor is  vuurwerk weer makkelijker te krijgen. Sommige mensen gaan hier onnauwkeurig mee om, zo ook afgelopen weekend.